Před týdnem

Poslechněte si podcast: Vanžura

Příjmení Vanžura vzniklo nejspíše chybným přečtením původního příjmení Vančura psaného se spřežkou -cz-. Příjmení Vančura je jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Václav. To je české jméno slovanského původu, které znamená doslova „více slavný“. Příjmení Vanžura/Vanžurová nosí 368 osob.

01:53

O původu příjmení

Vydává: Český rozhlas

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Web

Před dvěma dny 02:23

Kus / Kuš

Příjmení Kuš patrně pochází z apelativa kuš jako označení někoho, kdo vyráběl střelné zbraně, nebo je používal. Jan Svoboda vykládal jméno Kušě též jako „kusý pes“ podle Gebauerova slovníku, ovšem to se nám zdá být méně pravděpodobné. České příjmení Kus vykládá Dobrava Moldanová z nářečního apelativa kůs, tj. (pták) „kos“, i když Český jazykový atlas takový výraz pro kosa nezaznamenal.

Před šesti dny 02:34

Škanta, Zorvan

Provázejí Iva Bendová a Jan Kovařík.

Před týdnem 02:07

Pěsta

Odborné slovníky příjmení Pěsta neuvádějí, je však pravděpodobné, že vzniklo stejně jako další příjmení ze sloves, jako je Blekta (z blekotat), Skuhra (ze skuhrat), Belha (z belhat) atd., základem by tedy bylo sloveso pěstovat. Nalezli jsme též polské příjmení Piesta, které se vykládá z apelativa piasta, což je část kola u vozu, nebo ze slovesa piastować, tj. „starat se“, záleží však na tom, kde jsou kořeny rodiny. V současnosti nosí příjmení Pěsta/Pěstová 147 osob.

Před týdnem 02:26

Nejezchleba

Příjmení Nejezchleba znamená přesně to, co v něm slyšíme, je to rozkazovací věta „Nejez chleba!“. Pojmenování nejspíše vzniklo jako přezdívka motivovaná nějakou událostí. Podobu Nejezchleba dnes nosí 300 mužů. Přechýlené Nejezchlebová používá 665 žen, ale to se může vztahovat i k výchozí podobě Nejezchleb, kterou má 342 mužů, většinu z nich nalezneme v Blansku.

Před týdnem 02:38

Vyšata

Osobní jméno Vyšata máme doloženo již z roku 1186. Dnes ho nosí 360 obyvatel. Vzniklo nejspíše ze starého rodného jména Vyšeslav apod.

Před 2 týdny 01:49

Štefulík

Příjmení Štefulík/Štefulíková dnes nosí 27 obyvatel ČR. Vzniklo z rodného jména Štefan, což je podoba rodného jména Štěpán, která se používá ve slovenštině, v němčině nebo v latině. Štěpán je rodné jméno řeckého původu a znamená „věnec“, přeneseně „ověnčený“, „vítěz“.

Před 2 týdny 01:51

Haltman + Haltmar

Příjmení Haltmar/Haltmarová dnes nosí 238 obyvatel ČR. Bylo by třeba vidět starší matriční doklady, ale předpokládáme, že se původní forma Haltman změnila na Haltmar snad pod vlivem starých německých jmen zakončených na -mar (typ Dittmar, Waldemar apod.). Příjmení Haltman patrně vychází ze slovesa halten ve významu „držet, vlastnit“, nebo také „zastavit“. V současnosti ho používá jen 5 obyvatel ČR.

Před 2 týdny 02:31

Petira

Příjmení Petira je nejspíše jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Příjmení Petira/Petirová dnes nosí 151 obyvatel ČR.

Před 2 týdny 03:22

Ždimera

Příjmení Ždimera pochází nejspíše ze starého osobního jména Ždimír. To se vykládá jako „budiž mír“. V současnosti ho nosí 50 mužů a 34 žen.