Před 3 týdny

Poslechněte si podcast: Trulay

Příjmení Trulay je s velkým otazníkem. V ČR ho nosí 5 mužů a 5 žen používá přechýlené Trulayová. Jinde ve světě se v této podobě nevyskytuje, jen v Německu je několik osob s podobou Trullay, ale slovníky jeho etymologii bohužel nevykládají. Je i slovenské příjmení Trulej a Trulaj, které asi souvisí se slovenským apelativem truľo, tj. „hloupý, nerozumný“, též „mrzutý člověk“ nebo „prosťáček“ apod. Ve slovenštině je to tedy pojmenování podle duševních vlastností.

01:48

O původu příjmení

Vydává: Český rozhlas

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Web

Včera 02:23

Kus / Kuš

Příjmení Kuš patrně pochází z apelativa kuš jako označení někoho, kdo vyráběl střelné zbraně, nebo je používal. Jan Svoboda vykládal jméno Kušě též jako „kusý pes“ podle Gebauerova slovníku, ovšem to se nám zdá být méně pravděpodobné. České příjmení Kus vykládá Dobrava Moldanová z nářečního apelativa kůs, tj. (pták) „kos“, i když Český jazykový atlas takový výraz pro kosa nezaznamenal.

Před pěti dny 02:34

Škanta, Zorvan

Provázejí Iva Bendová a Jan Kovařík.

Před šesti dny 02:07

Nevídal, Pěsta

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Před týdnem 02:26

Reitschläger, Nejezchleba

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Před týdnem 02:38

Vyšata, Ajgl/Aigel

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Před týdnem 01:53

Tymonek, Vanžura, Vanczura

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Před týdnem 01:49

Štefulík, Tobiška, Tobišek

Připravili a provázejí Iva Bendová a Mirek Vaňura.

Před 2 týdny 01:51

Haltman + Haltmar

Příjmení Haltmar/Haltmarová dnes nosí 238 obyvatel ČR. Bylo by třeba vidět starší matriční doklady, ale předpokládáme, že se původní forma Haltman změnila na Haltmar snad pod vlivem starých německých jmen zakončených na -mar (typ Dittmar, Waldemar apod.). Příjmení Haltman patrně vychází ze slovesa halten ve významu „držet, vlastnit“, nebo také „zastavit“. V současnosti ho používá jen 5 obyvatel ČR.

Před 2 týdny 02:31

Petira

Příjmení Petira je nejspíše jednou z mnoha odvozenin z rodného jména Petr. To se vykládá z řečtiny jako „skála“, popř. „skálopevný“. Příjmení Petira/Petirová dnes nosí 151 obyvatel ČR.

Před 2 týdny 03:22

Ždimera

Příjmení Ždimera pochází nejspíše ze starého osobního jména Ždimír. To se vykládá jako „budiž mír“. V současnosti ho nosí 50 mužů a 34 žen.