Jihočeské kroniky
27. duben 2021

Poslechněte si podcast: Starými fotografiemi, knihami a dokumenty se kronikáři rádi probírají i ve volném čase

Zuzaně Vyhnálkové ze Srubce předali rodiče lásku k dějinám, Zdeněk Tibitanzl z Hosína se zabývá fotografiemi a fotografováním. O zálibách kronikářů, ale i neuhlídané májce je řeč v dalším díle pořadu Jihočeské kroniky.

10:32

Jihočeské kroniky

Vydává: Český rozhlas

Setkání Petra Kroniky s kronikářkami a kronikáři vesnic a měst našeho kraje.

Web

19. srpen 2022 09:42

Zápisy z roku 1968 musel kaplický kronikář vyříznout a přepsat. Původní verzi ale tajně schoval

Gedenkbuch von Kaplitz a Gedenkbuch der Stadt Kaplitz jsou nadpisy původních německých pamětních knih Kaplice. Zaznamenávají období mezi lety 1904 a 1939. „Jedním z kronikářů byl Hans Waltenberger, učitel a ředitel školy, regionální spisovatel, který je uveden v Kohoutím kříži Jihočeské vědecké knihovny,“ říká Daniela Wimmerová, současná kronikářka města.

25. prosinec 2021 10:47

Házení ječmene na dívky, beseda nad kronikou. Staré i nové vánoční zvyky popsal kronikář Doudleb

Kronikář nemůže zapsat, jak Vánoce slaví každá rodina doma, ale může zaznamenat, jak se odehrávají na veřejnosti. V Doudlebech na Českobudějovicku Jan Šimánek do kroniky zachytil vánoční, silvestrovské a novoroční dění na ulicích a místech setkávání v obci.

18. prosinec 2021 12:41

Na barvě desek nezáleží, ale velikost kroniky práci kronikáře značně ovlivňuje

Na stole v domě Václava Janoucha tři kroniky vesnice Prostřední Svince. V obecní knihovně Benešova nad Černou na stole předchozí kronika a na pulpitu současná vedená Růženou Lepšovou. Kronikář v první polovině tohoto dílu seriálu Jihočeské kroniky a kronikářka ve druhé dokončí minule načaté vyprávění.

11. prosinec 2021 09:14

Zvláštností kroniky Benešova na Černou jsou ilustrace, které zobrazují výjevy z obce

„Ocenění je příjemná věc, ale je spousta lidí, kteří jednak už ho dostali a jednak by si ho zasloužili, jenže na ně ještě nedošlo,“ říká ke svému titulu Jihočeský knihovník roku 2016 Růžena Lepšová z obecní knihovny v Benešově nad Černou. K tomu pracuje v přidruženém infocentru, připravuje obecní zpravodaj, podílí se na pořádání místních kulturních aktivit a vede kroniku obce.

4. prosinec 2021 11:48

Hraje hry od rána do večera a odmlouvá. Doudlebský Mikuláš uchovává seznam dětských hříchů v kronice

„Jak se slavily Vánoce v minulosti, o tom se ve starých místních kronikách moc nenajde,“ říká kronikář Doudleb Jan Šimánek. To ho podnítilo, aby popsal průběh adventu a Vánoc v obci sám. Učinil tak v roce 2008.

27. listopad 2021 09:48

V kronice vsi Prostřední Svince chyběly zápisy z mnoha poválečných let. Místní ji dokázali doplnit

Svince, Doubka, Zlámanice. To jsou místa v bydlišti kronikáře Václava Janoucha. Druhá polovina názvu vesničky Prostřední Svince na Českokrumlovsku, stejně osad Dolní Svince a Horní Svince, má pravděpodobně spojitost s chovem vepřového dobytka.

20. listopad 2021 09:13

Raritou adventu ve Zbelítově je betlém ze sena s postavami v životní velikosti, připomíná kronikářka

Četla jsem ji jedním dechem. Tak vyjadřuje poděkování za knihu „Zbelítov, historie a současnost“ v dopise adresovaném starostce pisatelka, která se ve vesničce u Milevska narodila před 86 lety a po válce se odstěhovala.

13. listopad 2021 10:34

Knihu o historii i současnosti Zbelítova napsala zdejší kronikářka

„Kroniky byly odrazovým můstkem pro napsání knihy Zbelítov, historie a současnost,“ říká ke zrodu letos v létě vydané publikace kronikářka Ludmila Přibylová.

6. listopad 2021 09:55

Setkání s kronikářkou Zbelítova Ludmilou Přibylovou

Kronikářkou Zbelítova u Milevska je Ludmila Přibylová. Z obce sice nepochází, ale získala k ní vřelý vztah. Rod z matčiny strany navíc má zbelítovské kořeny. Stejně tak rod manžela Ludmily Přibylové, Václava Přibyla. A který z rodů přišel do Zbelítova dříve? K poslechu zve Petr Kronika.

30. říjen 2021 10:28

Tři rozmanitá setkání nad kronikami

Profese kronikářek a kronikářů jsou rozličné. Znovu to potvrdí vyprávění Zdeňky Chadtové z Klenovic v první třetině tohoto dílu Jihočeských kronik. Poví také, jak si s manželem prohodili kronikářské pověření.