Reflexe: Historie / Filozofie!
1. červen 2019

Poslechněte si podcast: Portrét Eduarda Alberta (1/2)

Portrét Eduarda Alberta, lékaře a chirurga, pedagoga, literárního kritika, překladatele, básníka, historika, mecenáše a politika.

56:05

Reflexe: Historie / Filozofie!

Vydává: Český rozhlas

Moderovaný pořad s důrazem na analytický přístup, kauzy. Souvislosti české a evropské a světové kultury. Monografická vydání věnovaná důležitým kulturním událostem, fenoménům, tendencím.

Web

14. březen 2020 57:18

Pokusy o hledání současného světa

Na téma diktatury a autoritářské režimy v Jižní Americe (po roce 1945) hovoří Petr Šmíd s kulturním antropologem Františkem Kalendou a s politologem Radkem Bubnem.

7. březen 2020 57:31

Proč antropologie dlouho přehlížela ženy? A objevují výzkumnice něco jiného než muži?

Čím to je, že důležitou roli, jakou ve společnostech mají ženy, antropologie dlouho nedoceňovala? Téma pro antropoložky Petru Ezzeddine, Hanu Horákovou a Janu Jetmarovou.

29. únor 2020 50:46

Nedělejte z vědy vědu

Občanská věda je dnes populární. Vědecké instituce se o ni snaží, bohužel ji ale často chápou jenom jako novou techniku popularizace vědy.

22. únor 2020 59:56

Jaké bylo století Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze?

Ke kterému datu se tato událost vztahuje a které zakladatelské i zásadním způsobem budovatelské osobnosti je třeba při této příležitosti vzpomenout?

15. únor 2020 44:54

Smějící se bestie Hannah Arendtová a banalita zla

Petr Šourek hovoří s arendtologem Milanem Hanyšem, který působí v Masarykově ústavu Akademie věd. Společně zkoumají, kde se vzala a co znamená „banalita zla“.

8. únor 2020 56:18

Vyhyne lidstvo? A jak o vymírání mluvit?

Jak mluvit o rizicích spojených s masovým vymíráním druhů? Odpovídají biolog Pavel Kindlmann, ekopsycholog Jan Krajhanzl a sociální geografka Michaela Pixová.

1. únor 2020 50:11

Nečtěto to! Už od antiky má filozofie ráda takové výroky, protože nás vedou přímo k filozofickým otázkám

Od poloviny 20. století se jim podle J. L. Austina říká performativní. A díky Jacquesi Derridovi se staly symbolem obratu humanitních vět performanci.

25. leden 2020 58:52

Které hodnoty podporuje naše školství?

Vysokoškolské vzdělání posiluje hodnoty jako univerzalismus a benevolenci. Proč to v Česku tak úplně neplatí? Odpovídají Dana Hamplová, Martin Buchtík a Tomáš Katrňák.

18. leden 2020 46:35

Filozofie veřejné dopravy

Je to už pár desítek let, co se začalo mluvit o filozofii toho i onoho - o filozofii vašeho podnikání, filozofii reklamního sdělení, filozofii předškolního vzdělávání...

11. leden 2020 52:36

Na téma emoce, inteligence, politika s Vítem Stříteckým a Annou Durnovou

Filip Vostal hovoří s Vítem Stříteckým z Katedry bezpečnostních studií Institutu politologických studií FSV UK a s politoložkou Annou Durnovou z Vídeňské univerzity.