18. leden 2022

Poslechněte si podcast: Průmysl není život – život je společnost. Čeká nás smart venkov a společnost 4.0

Lucie Nencková je zakladatelkou neziskové organizace ISFOR – Institut pro společnost 4.0. Potkali jsme se spolu před víc jak třemi lety na jednom pražském swapu oblečení, kde prezentovala výsledky své disertační práce o nakládání s textilním odpadem v českých domácnostech. Pomáhala s vytvořením dokumentu pro Ministerstvo pro místní rozvoj s názvem Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony. O chytrých řešeních jsme se bavili i v Podhoubí.

24:42

Podhoubí

Vydává: Český rozhlas

Podhoubí je magazín o přírodě, životním prostředí a všech cestách k šetrnému životu. Přinášíme v něm rozhovory s odborníky, ochranáři, zemědělci i dalšími aktivními lidmi, jimž životní prostředí není lhostejné. Vysvětlujeme environmentální témata, která v současnosti výrazně pronikají do společenské diskuze.

Web

Před šesti dny 34:33

Vystudoval práva, teď zvelebuje statek. Erich Vodňanský maluje krajinu pod Vlhoští pestrou sadbou

Usedlost Stranné u Blíževedel je spojena s nedalekým bývalým hradem Ronov od raného středověku. Na začátku 20. století koupil selský dvůr s polnostmi pradědeček Ericha Vodňanského, který je už čtvrtou generací hospodařící v malebném údolí mezi pískovcovými skalami. Statek dostali Vodňanští v restitucích v havarijním stavu, přesto se jim podařilo historický dvůr obnovit a na 500 hektarech fungovat v souladu s přírodou.

Před 2 týdny 24:48

Osminu spotřeby by mohla pokrýt komunitní energetika. Zatím brání legislativa

Energetika je podle webu Fakta o klimatu zodpovědná ze bezmála 40 % tuzemských emisí skleníkových plynů. Hnědouhelné elektrárny jako Počerady, Prunéřov nebo Tušimice jsou největšími tuzemskými znečišťovateli. I jako reakce na blížící se konec uhlí vznikla začátkem dubna Unie komunitní energetiky. Jejím úkolem je pomoct vybudovat decentralizovanou soustavu obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví domácností, obcí nebo družstev.

Před 3 týdny 29:19

Biosféra je stroj poháněný sluncem. Regenerativní kultura nechce z rezervoáru života jen brát

Filozof Pavel Barša, antropoložka Markéta Zandlová, výtvarník Zbyněk Baladrán nebo historička architektury Petra Hlaváčková, to je zlomek autorek a autorů, kteří se podíleli na sborníku nazvaném Neúplný atlas regenerace. Společnost, její členové i planeta jsou unavení, co s tím? Pojďme si odpočinout, najděme v životě kvality, které nezatěžují finanční ani uhlíkový rozpočet, a možná tak pomůžeme nejvíc. Jak si představit regenerativní kulturu?

19. duben 2022 25:51

Pěstovat ředkvičky a dobré vztahy. Obliba komunitních zahrad pořád roste

Češi jsou nejen výborní houbaři, ale i zahrádkáři. Zahrádkaří za domy, na chatách, v koloniích a od konce první dekády 21. století i v komunitních zahradách. V takových společných zahradách se nepěstují jen ředkvičky, ale hlavně sousedské vztahy. Komunitní zahrady rostou převážně ve větších městech, jen v Praze jich je kolem šedesáti. Jednou z nich je i MetroFarm na Císařském ostrově kousek od Stromovky.

12. duben 2022 27:55

IPCC zpráva o klimatu: poslední šance zvrátit katastrofu. Vědcům zřetelně dochází trpělivost

Jak dlouho slýcháme, že je potřeba zastavit změnu klimatu? Čtyři roky? Sedm? Dvacet? Už vědecké modely z 60. a 70. let počítaly s oteplováním planety při pokračujícím spalování fosilních zdrojů. Je rok 2022 a Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC při OSN vydal svou šestou hodnotící zprávu. Téměř dvě stovky vědců z celého světa v ní mají potřebu vyjádřit stále tu stejnou informaci, tentokrát ještě razantněji a s větším apelem na změnu našeho chování.

5. duben 2022 24:51

Hydro-nelogický cyklus. Sucho řešíme, až když je pozdě. Je potřeba zpomalit odtok vody

Naposledy jsme se v Podhoubí suchu věnovali v červnu 2020. Tehdy jsme se s bioklimatologem Miroslavem Trnkou bavili o efektech klimatické změny na hydrologický cyklus v kontextu střední Evropy. Profesor Trnka očekával častější epizody sucha a na druhou stranu intenzivnější úhrny srážek, které zase znamenají nebezpečí povodní. Na začátku roku 2022 můžeme predikci prozatím potvrdit, a to se tehdy ještě nevědělo nic o tornádu na jižní Moravě.

29. březen 2022 25:46

Jeleni a lamy v třešňovém sadu. Agrolesnických kombinací je hodně, stačí mít představivost

Mezi stromy se dá chodit na houby, mezi stromy se dají sbírat borůvky, mezi stromy se můžou pást zvířata, mezi stromy se dá pěstovat pšenice nebo řepka. Rozdělení krajiny na pole, louky a les je důsledkem moderní intenzifikace zemědělství. Pásy dřevin tradičně rozdělují pozemky, tvoří větrolamy a remízky, můžou být ale i běžnou součástí hospodářské půdy. Proč bychom se měli bavit o agrolesnictví?

22. březen 2022 30:19

Zabořit ruku po loket do louky. Filozof a pasáček krav zlepšuje na Vysočině ekosystém

O hovězím dobytku se říká, že je jednou ze zásadních příčin změny klimatu, a je to rozhodně pravda. Asi jednu třetinu antropogenního metanu vyprodukuje právě dobytek a v souvislosti s odlesňováním původních biotopů například v Jižní Americe jde o vícenásobně zhoubný efekt. Proč ale došel Tadeáš Michalik po dlouholetém promýšlení, jak zlepšovat ekosystém, právě k pasení dobytka? Jak sám říká, jde o kontext. A není pasení jako pasení.

8. březen 2022 24:39

Bezzubý kůň a prase ze sídliště. Komunitní zahrada obnovuje krajinu a poskytuje azyl zvířatům

Kousek divočiny, ze které se dá ujídat a kde zvířata s pohnutým osudem našla nový domov, vybudovali Marco a Anna Stella v pražské Vinoři. Příroda začátkem března ještě pochrupuje, nad návrším skoro čtyř hektarů zvířecího azylu se nese chorál slepičího kvokání, kokrhání, chrochtání a husího kejhání. Kousek dál dosedají v pravidelných intervalech vojenské letouny na kbelské letiště. Ranní kávou mě v komunitním prostoru přivítala událostmi na Ukrajině patřičně zdrcená Anna.

1. březen 2022 32:51

S plynem a ropou z Ruska kupujeme i válku. Musíme se zaměřit na úspornost a obnovitelné zdroje

Fosilní paliva jsou v klimaticky šetrné Evropě sice na ústupu, závislost na ruském dovozu je ale i tak velká. Zemní plyn měl být berličkou při přechodu na obnovitelné zdroje energie jakožto flexibilní zdroj, který umí vykrývat případné výpadky. Na druhé straně obchodního vztahu je Rusko, které na vývozu paliv staví svoji ekonomiku. Jak do rozehrané partie vstupuje konflikt na Ukrajině?