Návraty do minulosti
15. srpen 2023

Poslechněte si podcast: Pevnost Josefov vyrostla během pouhých sedmi let. Za pozornost stojí zdejší pevnostní hřbitov

Základní kámen ke stavbě pevnostního města Josefov, jedné z našich nejvýznamnějších památek svého druhu, položil sám císař Josef II. na začátku října roku 1780.

01:55

Návraty do minulosti

Vydává: Český rozhlas

Vojta Kotek připomíná významné osobnosti, události, objevy, vynálezy, technické novinky a stavby, které se pojí s naší historií.

Web

Dnes 02:04

Vlivnější a bohatší než král byl Vilém II. z Pernštejna. Skupoval hrady, u poddaných byl oblíben

Vlivnější a bohatší než král – tak by se dal stručně popsat politik a státník přelomu 15. a 16. století Vilém II. z Pernštejna. Moravský šlechtic díky svému obchodnímu i diplomatickému talentu získal vliv v okolních zemích a stal se hybatelem tehdejšího politického dění.

Včera 01:54

Lípa byla vyhlášena českým národním stromem na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848. Porazila dub

Ze čtyř desítek druhů lip rostou na našem území běžně dva: srdčitá a velkolistá. Lípa se stala symbolem ochrany, pomoci a lásky.

Před dvěma dny 01:53

Okupace 1968: Návrat politiků byl vykoupen podpisem smlouvy o dočasném pobytu vojsk na našem území

Po krutých 50. letech plných represí a politických procesů začala československá společnost v 60. letech věřit, že komunismus může mít lidskou tvář. Tyto naděje byly rozmetány v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Před pěti dny 02:07

Lednicko-valtický areál zformoval rod Lichtenštejnů. Najdete tu minaret i nejstarší palmový skleník

Jedná se o nejnavštěvovanější pamětihodnost na jihu Moravy. A zároveň nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě – se dvěma zámky, sedmnácti pavilony a nejvyšším minaretem mimo islámské země.

Před šesti dny 02:02

Alois Rašín se zasloužil o stabilizaci české koruny. Objevil se pak na papírové dvacetikoruně

Patřil mezi takzvané muže 28. října, do české politiky ale zasáhl už mnohem dřív. Vystudovaný právník Alois Rašín byl poslancem už za Rakousko-uherské monarchie.

Před týdnem 02:01

Anticharta jako reakce na Chartu 77. Mnozí umělci podepsali pod nátlakem

Charta 77 byla jednou z nejvýznamnějších opozičních aktivit v období normalizace a komunistický režim se obával, že by výzva chartistů k dodržování lidských práv mohla mít široký ohlas. Proto se rozhodl reagovat masovou diskreditační kampaní.

Před týdnem 02:08

Jan Žižka: Žoldnéř a lapka, ale také výborný stratég s pověstí neporazitelného vojevůdce

Zřejmě největším vojevůdcem české historie je Jan Žižka z Trocnova. Jeho pověst se postupem času proměňovala, jednou byl označován za hrdinu, jindy zase za loupežníka. Co tedy o Janu Žižkovi skutečně víme?

Před týdnem 01:58

Svatá Hora a uctívání Panny Marie vrátilo starci zrak. Potvrdili to svědci i lékařská dobrozdání

Uctívání Panny Marie na Svaté hoře u Příbrami zosobňovala známá soška Panny Marie Svatohorské. Ta se ale často stěhovala.

Před týdnem 02:02

Magistra Edwarda Kelleyho si většina z nás vybaví jako alchymistu z filmové komedie Císařův pekař

Magistr Edward Kelley skutečným vzdělancem nikdy nebyl. Vyučil se pouze lékárníkem. Univerzitní studia na Oxfordu nikdy nedokončil, přesto magisterský titul běžně používal.

Před týdnem 02:10

Náměstí bratří Synků se po levicových idealistech jmenuje od roku 1948. Vládu ale komunistů nezažili

Otto a Viktor. Dva bratři, po kterých je pojmenováno krásné náměstí v pražských Nuslích. Otto Synek byl za první republiky mladý bankovní úředník a levicový idealista, kterého zaujalo tehdy nové komunistické učení z Ruska.