Parabible
3. prosinec 2019

Poslechněte si podcast: Parabible #3: Vyhlášení amnestie, správný tým a svatba na suchu

Počátek Ježíšova veřejného působení je popsán za pomoci tří příběhů. Parabible začne historkou o kázání–nekázání při vystoupení na bohoslužbách, pokračuje svérázným...

07:30

Parabible

Vydává: Český rozhlas

Jak by vypadal příběh Ježíše Krista, kdyby se odehrál v kulisách dnešního Česka? Je dva tisíce let stará literární látka vhodná pro aktualizaci, aniž by se ztratila hloubka? Na to v roce 2018 odpověděla publikace jménem Parabible. Radio Wave nyní přináší její audioverzi v autorském čtení evangelického kazatele Alexandra Fleka a se stručnými úvody Petra Wagnera (pořad Hergot!). Od 1. prosince až do konce roku každý den přinášíme jednu peprnou biblickou aktualizaci.

Web

13. duben 2020 04:27

Parabible #25: Přesně podle scénáře

„Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali,“ vypráví o setkání se Vzkříšeným 24. kapitola evangelia podle Lukáše. Je pozoruhodné, jak jsou zprávy o těchto zážitcích...

12. duben 2020 03:06

Parabible #24: Prázdný hrob

Není náhodou, že prvními svědky vzkříšení Ježíše jsou dvě ženy. I tady má při čtení evangelia zůstat čtenář trochu v napětí, protože tehdy se svědectví ženy moc...

10. duben 2020 05:20

Parabible #23: Už se přiznej

Od církevního k soudu občanskému – tak vede Ježíšova cesta, která nevyhnutelně míří na popraviště. Moc politická i náboženská, jindy znepřátelené na smrt, jsou zde až...

9. duben 2020 03:10

Parabible #20: Na rozloučenou

Janovo evangelium má oproti třem synoptickým mnoho zvláštností. Jednou z nich je to, že v celkovém obrazu velikonočního dramatu úplně chybí zevrubnější popis poslední...

31. prosinec 2019 01:21

Parabible #31: Otčenáš

Těžko najít lepší text, který by uzavíral celý cyklus Parabible, než parafrázi takzvané modlitby Páně, jinak známé jako Otčenáš. Jeho aktualizace dost možná popudí...

30. prosinec 2019 02:33

Parabible #30: Pavlovy a Murphyho zákony

Druhý parabiblický bonus je aktualizací pasáže ze žánru epištol, z listu Římanům ze 7. kapitoly. Nejde tentokrát o příběh, ale spíše o úvahu. Přesněji o nejdepresivnější...

29. prosinec 2019 03:54

Parabible #29: David a Goliáš

První parabiblický bonus nás vede zpátky do Starého zákona, konkrétně na počátek doby královské, jak je popsána v 1. knize Samuelově. Nejde o nic jiného než o legendární...

28. prosinec 2019 04:03

Parabible #28: Nebeský vítr

Závěrečným textem hlavního celku Parabible není konec některého z evangelií, ale úvod knihy Skutků apoštolských, která mapuje historii první církve. Dává to smysl.

27. prosinec 2019 03:39

Parabible #27: Žít, jako se žije v nebi

Finále dobré zprávy ve 28. kapitole Matouše je vlastně zopakování Ježíšova programu učedníkům, aby nezapomněli, o jaký odkaz se mají ve svém společenství starat.

26. prosinec 2019 03:44

Parabible #26: Skrze zamčené dveře

Navzdory závažnosti velikonočních událostí se ani zprávy o vzkříšení nebrání stopám jemného humoru. Třeba v Janově vyprávění ve 20. kapitole se z Ježíše definitivně stal...