Parabible
1. prosinec 2019

Poslechněte si podcast: Parabible #1: Ježíš je úplně jiná liga

Začátek evangelia podle Jana je slavný. Každý zná minimálně první část „na počátku bylo slovo“. Mystický text, jehož středobodem je termín logos, má hned několik vrstev...

11:50

Parabible

Vydává: Český rozhlas

Jak by vypadal příběh Ježíše Krista, kdyby se odehrál v kulisách dnešního Česka? Je dva tisíce let stará literární látka vhodná pro aktualizaci, aniž by se ztratila hloubka? Na to v roce 2018 odpověděla publikace jménem Parabible. Radio Wave nyní přináší její audioverzi v autorském čtení evangelického kazatele Alexandra Fleka a se stručnými úvody Petra Wagnera (pořad Hergot!). Od 1. prosince až do konce roku každý den přinášíme jednu peprnou biblickou aktualizaci.

Web

13. duben 2020 04:27

Parabible #25: Přesně podle scénáře

„Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali,“ vypráví o setkání se Vzkříšeným 24. kapitola evangelia podle Lukáše. Je pozoruhodné, jak jsou zprávy o těchto zážitcích...

12. duben 2020 03:06

Parabible #24: Prázdný hrob

Není náhodou, že prvními svědky vzkříšení Ježíše jsou dvě ženy. I tady má při čtení evangelia zůstat čtenář trochu v napětí, protože tehdy se svědectví ženy moc...

10. duben 2020 05:20

Parabible #23: Už se přiznej

Od církevního k soudu občanskému – tak vede Ježíšova cesta, která nevyhnutelně míří na popraviště. Moc politická i náboženská, jindy znepřátelené na smrt, jsou zde až...

9. duben 2020 03:10

Parabible #20: Na rozloučenou

Janovo evangelium má oproti třem synoptickým mnoho zvláštností. Jednou z nich je to, že v celkovém obrazu velikonočního dramatu úplně chybí zevrubnější popis poslední...

31. prosinec 2019 01:21

Parabible #31: Otčenáš

Těžko najít lepší text, který by uzavíral celý cyklus Parabible, než parafrázi takzvané modlitby Páně, jinak známé jako Otčenáš. Jeho aktualizace dost možná popudí...

30. prosinec 2019 02:33

Parabible #30: Pavlovy a Murphyho zákony

Druhý parabiblický bonus je aktualizací pasáže ze žánru epištol, z listu Římanům ze 7. kapitoly. Nejde tentokrát o příběh, ale spíše o úvahu. Přesněji o nejdepresivnější...

29. prosinec 2019 03:54

Parabible #29: David a Goliáš

První parabiblický bonus nás vede zpátky do Starého zákona, konkrétně na počátek doby královské, jak je popsána v 1. knize Samuelově. Nejde o nic jiného než o legendární...

28. prosinec 2019 04:03

Parabible #28: Nebeský vítr

Závěrečným textem hlavního celku Parabible není konec některého z evangelií, ale úvod knihy Skutků apoštolských, která mapuje historii první církve. Dává to smysl.

27. prosinec 2019 03:39

Parabible #27: Žít, jako se žije v nebi

Finále dobré zprávy ve 28. kapitole Matouše je vlastně zopakování Ježíšova programu učedníkům, aby nezapomněli, o jaký odkaz se mají ve svém společenství starat.

26. prosinec 2019 03:44

Parabible #26: Skrze zamčené dveře

Navzdory závažnosti velikonočních událostí se ani zprávy o vzkříšení nebrání stopám jemného humoru. Třeba v Janově vyprávění ve 20. kapitole se z Ježíše definitivně stal...