Od Pradědu na Hanou

Český rozhlas

Rozhlasová pohlednice s osobitým pohledem na přírodu, zajímavosti i historii našeho kraje.

Web

Epizody

Před týdnem
03:57

Tajemný Lusthaus nad Drahanovicemi dodnes skrývá svůj původ i historii

Při pohledu například z malého Kosíře směrem k Litovli se nemůžeme na svazích Velkého Kosíře nepovšimnout výrazné stavby tyčící se nad Slatinicemi a Drahanovicemi. Podíváme-li se do map, najdeme ještě tajemnější název Lusthaus nebo též v hanácké podobě Lusthóz.Vysvětlení tohoto názvu je jednoduché, vychází z německého označení chutný dům. To nám připomíná minulost tohoto místa jako hostince. Jaká je však jeho dávná historie?

Před 2 týdny
03:57

Hostkovice byly kdysi vesnicí panských poslů

Podle archeologických nálezů byly Hostkovice a jejich okolí osídlené už v dobách pravěku. Nálezy popelnicových pohřbů zase hovoří o slovanském a těsně předslovanském osídlení tohoto kraje. Právě na těchto základech patrně vznikaly první obce. Samotné Hostkovice jsou poprvé zmíněny k roku 1275.

Před 2 týdny
03:59

Rozstání leží poměrně vysoko. Přesto zde před válkou žilo 1300 lidí

Rozstání patří k nejjižněji položeným obcím Olomouckého kraje. Nachází se na Drahanské vrchovině v docela úctyhodné nadmořské výšce kolem 550 metrů. Páteří obce je potok Bílá voda a pak také silnice vedoucí z Drahan do Jedovnice.

Před 2 týdny
03:46

Suchá Rudná patří k nejstarším prokazatelně obydleným obcím Jeseníků

Historie horské obce Suchá Rudná, rozkládající se v podhůří nejvyšší části Pradědské hornatiny, je starší, než písemné prameny, které se o ní dochovaly. Archeologické nálezy propojují obec s dávnou hornickou tradicí zdejšího kraje.

Před 3 týdny
04:00

Kramářova chata na vrcholu Suchého vrchu byla postavena natruc Němcům v údolí

Suchý vrch je nejvyšší horou Bukovohorské hornatiny, která je považována za nejjižnější výběžek Orlických hor. Ještě donedávna to bylo místo, kudy procházela zemská hranice mezi Moravou a Čechami, a také místo, které bylo považováno za symbol hranice mezi českým osídlením okolí Jablonného a většinově německým obyvatelstvem Králické brázdy.

24. září 2021
03:59

Runářov byl původně českou vesnicí, později se z něj stala součást německého jazykového ostrova

Runářov patří k vesnicím na Drahanské vrchovině, položeným v poměrně značné nadmořské výšce nad 500 metrů. Je to osada s krásným okolím, nicméně nepatří k turisticky vyhledávaným lokalitám. Je to škoda, protože co nabídnout poutníkům krajinou určitě má.

22. září 2021
04:00

Pusté Žibřidovice vznikly až na druhý pokus

Přímo na hřebeni, který od sebe odděluje údolí řek Branna a Desná se rozkládá vesnice, která vznikla až na druhý pokus. I její název – Pusté Žibřidovice připomíná, že část své historie prožila jako vesnice opuštěná.

17. září 2021
04:00

Zámek v Hustopečích nad Bečvou postavili Žerotínové na místě starší tvrze

Kraj kolem Hustopečí nad Bečvou byl osídlen už od pravěku. Aby také ne, kolem řeky procházela prastará stezka, kudy procházeli kupci a oblast patřila k výspám úrodnější půdy v podhůří Beskyd a Hostýnských vrchů.

16. září 2021
04:00

Chořelice byly kdysi vesnicí v držbě markraběte. Postupně splynuly s Litovlí

Osadu Chořelice najdeme dnes zcela propojenou se sousední Litovlí. Stále si však zdejší obec zachovala do jisté míry venkovský charakter i když první užší propojení s městem zde proběhlo již v 16. století.

8. září 2021
04:14

Střelice byly vždy propojeny s Uničovem a i dnes jsou součástí města

Obec Střelice najdeme na toku Benkovského potoka, při hlavní cestě propojující města Uničov a Litovel. Právě k Uničovu obec odpradávna patřila a jeho součástí je dodnes.