Od Pradědu na Hanou
NejnovějšíPřed týdnem

Poslechněte si podcast: Třemešku dala jméno střemcha, zdejšímu náměstí místní nadšenci a svatý Antonín

Jméno Třemešek se občas v našich krajích objevuje. Jedná se většinou o malé vesnice a nejinak tomu je i v případě Třemešku, který je dnes součástí Oskavy. I když tato vesnice kdysi bývala docela lidnatá.

03:55

Od Pradědu na Hanou

Vydává: Český rozhlas

Rozhlasová pohlednice s osobitým pohledem na přírodu, zajímavosti i historii našeho kraje.

Web

Před týdnem 04:00

Bedřichov vznikl poměrně pozdě nejprve jako osada zlatokopů, později železářů

Bedřichov je obec rozkládající se v závěru údolí říčky Oskavy pod nejjižnějšími vrcholy Jeseníků, které zde přecházejí do podhůří v podobě jen o málo nižších vrcholů Hraběšické vrchoviny. Nejvyšší hory katastru obce dosahují výšky přes 950 metrů.

Před týdnem 03:58

Jako od Le Corbusiera. Historie kostela sv. Josefa v...

Senetářov je vesnice na okraji Moravského krasu, kterou najdeme kousek od hranic Prostějovského a Blanenského okresu v údolíčku zařezávajícím se do náhorní plošiny Drahanské vrchoviny. Proslula muzeem starého bydlení, ale zejména moderním kostelíkem sv. Josefa.

Před 2 týdny 03:58

Žerůvky patří k nejstarším vesnicím v kraji i z hlediska archeologických nálezů

Osadu Žerůvky najdeme nedaleko Olomouce, jihozápadně od města, kousek od dálnice vedoucí směrem do Prostějova. Dnes je obec součástí nedalekých Bystročic, její historie však sahá hluboko do minulosti střední Moravy.

Před 2 týdny 03:59

Pomníky padlých v první světové válce jsou k vidění téměř v každé obci v různých podobách

Od posledních výstřelů první světové války uplynulo už více než sto let. Zdánlivě se tedy jedná o další z mnoha válek, kterou si zapíšeme do sešitů dějepisu a pak na ni „bohužel“ zapomeneme. Právě tuto válku však ve stovkách měst a obcí v celé zemi připomínají i velmi hmatatelné památky. Patří mezi ně pomníky padlých, které jsou nejen mementem, ale mnohdy i zajímavým uměleckým artefaktem.

Před 2 týdny 03:57

Srbce jsou obcí zmiňovanou už ve 12. století se znakem odvozeným od erbu zdejších zemanů

Obec Srbce najdeme v nejjižnější části Olomouckého kraje na svazích Litenčické pahorkatiny, která tvoří pomezí rovinaté nivy řeky Hané a Chřibů. Obec nese jméno vzniklé podle pojmenování jejich obyvatel, kterým se v dávných dobách říkalo Srbci.

Před 3 týdny 03:58

Hruška na Prostějovsku je patrně jednou z nejstarších vesnic v okolí

Obec Hruška patří k nejstarším osadám Prostějovska. Leží v úrodné krajině mezi Němčicemi a Kojetínem a najdeme zde i mnoho pozoruhodných památek.

Před 3 týdny 03:55

Uhelnou bychom v rejstříku obcí do roku 1948 hledali marně. Stejně jako dnes původní Sörgsdorf

Uhelná patří mezi středně velké obce na Javornicku. Přestože se jedná o osadu poměrně starou, do roku 1948 bychom jméno Uhelná hledali v dokumentech marně. Prapůvodní jméno obce znělo Sörgsdorf, ve významu vesnice muže jménem Šora či Šorik.

2. listopad 2022 03:49

Víceměřický zámek býval i sídlem i kancléře Metternicha

Víceměřice na Prostějovsku patří k typickým hanáckým vesnicím, které se mohou pochlubit nejen pozoruhodnými památkami, ale třeba i košíkářskou tradicí.

28. říjen 2022 04:00

Šumperská hlavní pošta byla dokončena před 85 lety

Budova šumperského poštovního a telegrafního úřadu pochází z konce 30. let 20. století. Patří mezi objekty postavené v novém stylu funkcionalismu, který se tak často spojuje s novou republikou. V Šumperku tomu tak patrně nebylo, přesto se jedná a architektonicky pozoruhodnou budovu.

27. říjen 2022 03:56

Zámek ve Velké Bystřici byl kdysi tvrzí, pak i pivovarem. Dnes je z něj hotel, kde se opět vaří pivo

Centrum Velké Bystřice na Olomoucku si už neumíme představit bez budovy zámku. Ta dnes slouží jako hotel, kdysi však byla sídlem celého velkobystřického panství.