O češtině od A do Z

Český rozhlas

O mně i mě, s i z i y. Praktická škola naší mateřštiny s Aldou Röhrichem v Nedělním Kolotoči Aleše Cibulky.

Web

Epizody

Před třemi dny
04:02

Jak správně skloňovat slova kostřec a pestřec

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

Před týdnem
03:54

Jak se v průběhu času mění vyjmenovaná slova

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

Před 2 týdny
04:18

Netiketa (etiketa na internetu)

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

Před 3 týdny
03:53

Čím Jiří Suchý obohatil český jazyk a literaturu

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

26. září 2021
04:04

Jak správně používat zájmena mě a mně

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

19. září 2021
04:00

Jste gurmáni, gurmeti, anebo labužníci?

V nejrůznějších kulinářských soutěžích se soutěžící často předhánějí, kdo je větší gurmán. Jaký je rozdíl mezi gurmánem, gurmetem a labužníkem?

12. září 2021
04:06

Výslovnost slabik di, ti, ni u slov cizího původu

Praktická škola naší mateřštiny s humorem a nadhledem. Každou neděli jedna poučka, kterou jste už možná zapomněli. Připravili Michal Jagelka a Alex Röhrich.

5. září 2021
04:15

Prostě, jakoby, vlastně. Vycpávková slova snižují kultivovanost projevu

V českém jazyce používáme často tzv. vatu. Slova vycpávková nebo také parazitická. Kdo je nejčastěji používá a jaký je důvod pro jejich použití? A uvědomujete si ve svém projevu řečové zvyky?

22. srpen 2021
04:35

„Mějte hezký den.“ Jak vám zní některé fráze převzaté z angličtiny?

Rozloučení „mějte hezký den“ občas zaslechnete i z médií. Zdomácněly takové výrazy natolik, že už je to v pořádku, nebo do češtiny nepatří? Odpovídá jazykovědec Alex Röhrich.

15. srpen 2021
03:24

Zvítězilo kvarteto Norek aneb Časová tíseň sportovních komentátorů

V televizním zpravodajství, v souvislosti se zimními sporty, se často objevují spojení jako „zvítězilo kvarteto Rusek“, „kvarteto Finek obsadilo druhé místo“. Našim uším to možná zní zvláštně, ale ne vše, co se nám nelíbí, je špatně. Proč komentátoři nepoužívají raději opisná pojmenování?