Slovo nad zlato
19. červenec 2019

Poslechněte si podcast: Kdo je nimrod?

Odkud se slovo nimrod vzalo a co původně znamenalo? Se slovesem nimrat se nemá nimrod nic společného. Slovem nimrod se označuje spíše lovec než myslivec, tato slova se sice významem podobají, ale nejsou to úplná synonyma. Ve významu nimrod chybí složka péče o les a zvěř, kterou si nese myslivec. Původ slova nimrod pak najdeme už v Bibli ve Starém zákoně...

05:57

Slovo nad zlato

Vydává: Český rozhlas

Tipy na správné slovní typy. Nebo na problematické (z)jevy našeho jazyka. S Janem Rosákem a Martinou Waclawičovou.

Web

3. leden 2020 06:11

Snažil jsem se, seč jsem mohl. Jak znikla slova seč, nač, oč?

Dnes se podíváme na slovo „seč“. Nepůjde nám ale o sloveso a jeho rozkazovací způsob, ani o podstatné jméno ve významu „prudký boj“ nebo zkratku pro středoevropský čas. Zajímat nás bude ve větě: Snažil jsem se, seč jsem mohl, abych hovořil optimisticky. O jaký slovní druh se jedná?

27. prosinec 2019 04:14

Znějí vám slova champagne a žampion podobně? Jak spolu souvisí?

Možná vás překvapí, jak spolu souvisí slova žampion, kemping a kampaň... Odborný název pro žampion zní pečárka polní. A kemping a kampaň mají také něco společného s polem. Přesněji, s polními podmínkami, ať už je ta kampaň řepná, nebo vojenská.

20. prosinec 2019 03:55

Návrat k praslovanštině aneb Kde se vzal Boží hod vánoční

Po Štědrém dnu následuje den, který se jmenuje Boží hod vánoční. Proč zrovna hod? Posluchači asi tuší, že se nebude jednat o žádnou sportovní disciplínu.

13. prosinec 2019 05:23

Železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Odkud pochází kovové adventní neděle?

Odkud vůbec máme slovo advent? Nedorazilo k nám náhodou až po roce 1989? A kde se vzaly všechny ty adventní neděle – železná, bronzová, stříbrná a zlatá?

6. prosinec 2019 04:34

Kde se u nás vzal Mikuláš?

To, že Mikuláš rozdává dárky, je zvyk kupodivu starší než to, že dárky dává pod stromeček Ježíšek. Svatý Mikuláš byl totiž velmi štědrý a z toho se vyvinul zvyk Mikuláše napodobovat.

29. listopad 2019 04:09

Jaký je voják, když je obdaňkovaný?

Možná jste už v nějakých kronikách nebo archivních materiálech narazili na slovo „obdaňkovaný.“ V běžné aktivní slovní zásobě se nevyskytuje, na druhou stranu, každému, kdo ovládá němčinu a ví něco o německých dialektech, bude povědomé.

22. listopad 2019 06:48

Existují v českém jazyce ryze česká slova?

Má český jazyk svá ryze česká slova, nebo je jen sebrán a papouškován? V posledních letech přejímáme hodně slov z cizích jazyků, často, ale nejenom, z angličtiny.

15. listopad 2019 04:26

Co mají společného slova kompaktní a kompaktáta?

Určitě už vás někdy napadlo, jestli existuje nějaká souvislost mezi podobně znějícími slovy – kompaktní a kompaktáta?

8. listopad 2019 05:36

Hned vzápětí mi přišel dopis. Odkud se vzalo slovo zápětí?

Vzápětí je příslovce, které vzniklo spojením předložky v- a podstatného jména zápětí. Toto příslovce může mít význam časový nebo místní. Časový význam je z hlediska dnešního užívání primární.

1. listopad 2019 05:47

Stát

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.