• Podcasty
  • Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech
Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech
NejnovějšíPřed 2 týdny

Poslechněte si podcast: Humor, kreativita a pěstounství

V dalších příbězích z Náhradky uslyšíme touhu po sebepoznávání, sebepřijetí a naplnění svého poslání. "Člověk by chtěl spasit celý svět, že jo, všechny děti, co vidí, a někdy to nejde..." "Je to práce na sobě celý život..." "Ta touha po dokonalosti  je cesta do pekel, protože vám to ty děti ukážou, že dokonalé je všechno, když to pojmete jako opravdově..." "Člověka to posune víc k sobě..."  "Ono se na to nikdy nejde připravit... Mnohé věcí vám vyvstanou až v průběhu nebo potom..." V letošních dílech nás zajímají okolnosti, motivace a důvody, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. V aktuálním díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy humor a kreativita? Právě tyto pojmy jsou totiž v humanistických směrech filozofie a psychologie řazeny mezi přednosti, které určují, že v životních situacích jednáme z pozice “sebenaplněného vědomého já”. O své životně cestě v tomto díle podcastu Náhradka nám vyprávěly pěstounské maminky Ilona Kovářová a Kateřina Ciglerová, a psychoterapeutka MUDr. Taťána Horká.  Přejeme hezký poslech.  ————————————————————————————————————————– Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar ————————————————————————————————————————— Podcast Náhradka vznikl a pokračuje za podpory MPSV, dotačního titulu Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-na-podporu-rodiny-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-dotacnim-rizeni-rodina]. Vážíme si tohoto partnerství.   Děkujeme také všem, kdo nás podporujete poslechem a šířením našeho podcastu. Jsme rádi, že s účasti vás všech  můžeme pokračovat na této báječné cestě za příběhy nejen o pěstounech a pěstounství. 

36:47

Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech

Vydává: Sdružení pěstounských rodin z.s.

Podcast Sdružení pěstounských rodin o životních osudech a příbězích z pěstounských rodin, o historii náhradní rodinné péče v České Republice a dalších tématech, která s oblastí péče o ohrožené děti souvisí.

Web

Sezóna 2Epizoda 211. červenec 2023 35:44

Soucit, zvědavost a pěstounství

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. Jak moc rozumí sami sobě?  Proč dělají to, co dělají? Proč si zvolili cestu, jakou si zvolili? Ve druhém díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy soucit a zvědavost? Tyto pojmy jsou zejména v humanistických odvětvích filozofii a psychologii řazeny mezi přednosti, které určují, že v životních situacích jednáme z pozice “zdravého“ nebo „plně funkčního já“. V tomto díle uslyšíte příběhy pěstounské maminky Andrei Rottové, adoptivní maminky  Simone Sumelidu, klíčové pracovnice Marii Šindelkové a psycholožky Aleny Michalové. Přejeme hezký poslech.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- I druhý letošní díl Náhradky jsme natočili za přispění laskavých dárců ze sbírky DONIO [https://www.donio.cz/]. Na podcast přispěli Michal, Lenka, Simona, Bob, Míša, Holky Sokolky, Katarína, Michaela, Marcela, Petr, Tereza a Věnceslava. Děkujeme vám! Naše díky patří i těm, kteří  nám přispěli na účet Sdružení mimo sbírku DONIO. Podcast Náhradka vznikl a pokračuje také za podpory MPSV, dotačního titulu Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-na-podporu-rodiny-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-dotacnim-rizeni-rodina]. Vážíme si tohoto partnerství.   Děkujeme také všem, kdo nás podporujete poslechem a šířením našeho podcastu. Jsme rádi, že s účasti vás všech  můžeme pokračovat na této báječné cestě za příběhy nejen o pěstounech a pěstounství. 

18. květen 2023 37:05

Odvaha, moudrost a pěstounství

V letošním roce pátráme po okolnostech, motivaci a důvodech, proč se lidi stávají pěstouny anebo těmi, kdo ohroženým dětem a rodinám pomáhají. V prvním díle se také ptáme, co pro ně v souvislosti s jejich životní cestou znamenají pojmy moudrost a odvaha? Tyto pojmy jsou zejména v humanistických odvětvích filozofii a psychologii řazeny mezi přednosti, které určují, že v životních situacích jednáme z pozice “zdravého" nebo "plně funkčního já". V tomto díle uslyšíte příběhy pěstounských rodin Červených a Taschových, a Mgr. Zdeňky Zamazalové, klíčové pracovnice a vedoucí nově vznikajícího pracoviště Sdružení pěstounských rodin na Vysočině. První letošní díl Náhradky jsme natočili za přispění laskavých dárců ze sbírky DONIO. Na podcast přispěli Michal, Lenka, Simona, Bob, Míša, Holky Sokolky, Katarína, Michaela, Marcela, Petr, Tereza a Věnceslava. Děkujeme vám!  Naše díky patří i těm, kteří  nám přispěli na účet Sdružení mimo sbírku DONIO. A také všem, kdo nás podporujete poslechem a šířením našeho podcastu. Jsme rádi, že s podporou vás všech  můžeme pokračovat na této báječné cestě za příběhy nejen o pěstounech a pěstounství.  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar

20. prosinec 2022 33:38

O tradicích a rituálech

„Údajně první adventní věnec vytvořil pro chovance sirotčince protestanský kněz, když ho děti žádaly, ať jim řekne, kdy už budou Vánoce a on jim vytvořil svícen s počtem svíček do Vánoc.“ „Vidím, že to dává těm dětem takové to bezpečí, takovou tu stabilitu…je to důležité velmi.“ „Člověk potřebuje něco jako rituály... něco, co se opakuje…nějakým způsobem zklidňuje…“ A co si přejí od Ježíška děti a pěstouni? Poslechněte si poslední díl Náhradky v roce 2022, nejen o vánočních rituálech a tradicích.  V tomto díle uslyšíte * PhDr. Janu Polákovou, Ph.D. z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně * Snadru Silnou, farářku Církve československé husitské * P. Pavla Kafku, generálního vikáře Biskupství brněnského * P. Pavla Pacnera, působícího v Mikulově a okolí * a také pěstounské maminky a jejich děti Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!  

30. listopad 2022 32:14

Péče o ohrožené děti

Tento díl podcastové série Náhradka jsme věnovali Světovému dni dětí, který připadá na 20. listopadu. S čím se toto datum pojí? V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte, ve stejný den v roce 1989  pak Úmluvu o právech dítěte. Ta jasně deklaruje potřebu dítěte vyrůstat v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. A Česká republika se k naplňování této úmluvy zavázalo. O tom, jak se nám to daří v souvislosti s péči o ohrožené děti, jsme povídali s účastníky nového dílu. V podcastu uslyšíte * pěstounku Hanu Hlaváčkovou * JUDr. Markétu Kačerovou Novákovou (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) * Bc. Petru Dolečkovou, DiS. (Spondea) * Mgr. Martina Kornela, Ph.D. (Frank Bold Advokáti, s.r.o.) Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

1. listopad 2022 41:22

Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami.

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy. A v pěstounských rodinách si musí navíc většinou poradit také s hendikepy a zraněními, které nejsou na první pohled vidět.  Uslyšíte zde příběh pěstounské rodiny Pavlů. Také zamýšlení nad systémem odborné pomoci Petry Krajtlové, klíčové pracovnice Sdružení pěstounských rodin v Brně, a vyprávění Bc. Marie Doležalové, vedoucí pracoviště Březejc centra Kociánka, o historii pracoviště a možnostech podpory rodin s dětmi se speciálními potřebami.  O roli Střediska výchovné péče v systému pomoci promluví Mgr. Šárka Oplatková, psycholožka SVP Help me. Se svým komentářem se připojí i Mgr. Hana Burgetová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny v Brně.    Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

15. srpen 2022 37:39

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví  * Mgr. Marek Roháček, předseda neziskové organizace Návrat [https://navrat.sk/]  * Mgr. Marie Popovská, klíčová pracovnice Poradny NRP Brno Sdružení pěstounských rodin [http://www.pestouni.cz/]  * pěstounské maminky  * a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka.  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar/Voiceover: Igor Dostálek Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s V díle jsou použité ukázky z publikace Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Zdeněk Matějček a kol, Portál [https://obchod.portal.cz/], 1999  a z dvoudílného rozhovoru s panem profesorem O rodině, pěstounství a práci v časopise Průvodce náhradní rodinnou péči z let 2001-2002, který vydávalo Sdružení pěstounských rodin. V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

10. červen 2022 36:05

Cesta za snem

Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přiblížujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Uslyšíte, jakou rolí hraje OSPOD a krajský úřad na cestě za dítětem. A také příběhy pěstounů o tom, jak probíhaly jejich přípravy a co pro ně samotné znamená pomoc dětem, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat ve své původní rodině.  V tomto díle uslyšíte dlouhodobé pěstouny a přechodné pěstouny, manžele Marii a Michala Šebestovy přechodné pěstouny a manžele Štěpánku a Jiřího Zahrádkovy Sylvu Dvořáčkovou, vedoucí Poradny NRP Sdružení pěstounských rodin Mgr. Petru Hégrovou z referátu NRP Magistrátu města Brna Mgr. Petra Pucholdta, psychologa oddělení SPO a rodinné politiky KÚ Jihomoravského kraje Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s K poslechu také na YouTube kanále Náhradka - podcast Sdružení pěstounských rodin - YouTube [https://www.youtube.com/channel/UC3m1wSrfXNz1feQ3_9c665A] a @Google Podcasty V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV - dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme! 

28. únor 2022 37:20

Jsme pěstouni i manželé

„Vono to zní idealisticky, jo... To víte, není kostelíčka, když není kázáníčka…Ale pravda je, že jsme vždycky drželi basu…“  V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých?  A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější?  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte Dlouhodobé pěstouny a manžele Jitku a Radka Novákovy Dlouhodobé pěstouny a manžele Danu a Stanislava Skřičkovy Janu Nečasovou, která vyrůstala v pěstounské a adoptivní rodině Mgr. Hanu Regnerovou, terapeutku a ředitelku Modré linky Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s [http://www.pestouni.cz/] K poslechu také na Spotify [https://open.spotify.com/show/1HmNQSYUDkw49auNQskeLb] a Google Podcasty [https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xNzk1NzAyLnJzcw]

6. leden 2022 30:20

Nejlepší zájem dítěte

Jak moc se daří napňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny. Proč je důležité, aby dítě vyrůstalo v pravdě a se znalosti svých kořenů, ale také dostalo šanci zakořenit a vyrůstat v bezpečí nové pěstounské rodiny? Proč je důležitá podpora samotných pěstounů v jejich poslání  ze strany okolí? A jaký je právní rámec pojmu nejlepšího zájmu dítěte? I těchto otázek se dotkneme v posledním díle roku 2021 podcastu Náhradka.    Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobou pěstounku Helenu Kubečkovou Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.    Mgr. Zdeňku Zamazalovou, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče Magistrátu města Jihlava a Mgr. Martina Kornela, Ph.D. advokáta společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o. Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s [http://www.pestouni.cz/] V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

8. prosinec 2021 24:19

Místo u stolu

Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny a zda sami někdy uvažovali o této životní cestě. V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobé pěstouny manžele Wolfovy Pěstounky Martinu Faitovou a Annu Jelínkovou Ředitele Sdružení pěstounských rodin Mgr. Ing. Pavla Šmýda a návštěvníky Dostihového dne charity Chuchle Arena.  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s. [http://www.pestouni.cz/] K poslechu také na Spotify [https://open.spotify.com/show/1HmNQSYUDkw49auNQskeLb] V roce 2021 vychází s podporou MPSV, dotační program Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2021] v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji.