Slavná auditoria
Epizoda 6414. červen 2022

Poslechněte si podcast: Múzy uprostřed hrůzy (Charkovské národní divadlo opery a baletu a Koncertní sál Charkovské oblastní filharmonie)

Nad ránem 1. března 2022 se druhé největší ukrajinské město Charkov stalo terčem útoku ruského dělostřelectva. Na rozhlehlé Náměstí svobody, největší v zemi a jedno z největších v Evropě, dopadly dvě rakety. Způsobily škody na stavbách včetně budovy magistrátu či kancelářského mrakodrapu, který byl v době svého vzniku nejvyšší budovou v tehdejším Sovětském svazu. Podle agenturních zpráv nebyly ušetřeny ani kulturní svatostánky – budova Charkovské národní opery a baletu i sousední Koncertní sál oblastní filharmonie.

10:50

Slavná auditoria

Vydává: Classic Praha

S Jiřím Vejvodou na Classic Praha po světových hudebních scénách, i o prestižních domácích a světových přehlídkách, festivalech i událostech.

Epizoda 88Před čtyřmi dny 11:39

Hudba na posvátném místě. Kostel sv. Františka v Anežském klášteře

Areál v severovýchodním cípu Starého Města Pražského, poblíž řeky Vltavy, se díky ženě, která jej před osmi staletími založila, jmenuje Anežský klášter. Spleť jeho budov včetně dvou kostelů se rozkládá v místě, které od první polovině 13. století bývalo výspou pražské chudiny. Dnes tu zní klasická hudba.

Epizoda 87Před čtyřmi dny 11:01

Po ránu v Meranu. Lázeňský sál, Květinový pavilon a Pucciniho divadlo

Vyjít si v Meranu po ránu na procházku nabízí zážitek dvojího, naprosto protichůdného druhu. Zároveň opojení krásou, která se tam s rozbřeskem klube do života, ale i kocovinu z předchozího večera, jenž nabídl jeden z mnoha skvělých koncertů v naprosto špičkovém podání, jaké by člověk v tak relativně malém městě nečekal. Vše takříkajíc nakousl roku 1893 norský skladatel Edvard Grieg. Po něm zde trávil léto a podstupoval lázeňskou léčbu v roce 1901 Béla Bartók. O třináct let později, na samém prahu první světové války, se Meranem pohyboval Max Reger. A v roce 1922 nejenže si tu užíval odpočinku Richard Strauss. Uspořádal zde recitál z vlastních písní, při němž na klavír doprovodil sopranistku Lotte Schone. Právě tehdy se začala odvíjet první, po čase nadlouho přerušená tradice letních přehlídek, zasvěcených klasické hudbě. A když si pak Merano v roce 1983 připomínalo sto padesát let od prvního zdejšího krůčku směrem k lázeňství, navázal na dávný počin nynější hudební festival.

Epizoda 86Před 2 týdny 11:22

České stopy na Balkáně. Koncertní sály a operní domy v Lublani, Sarajevu a Novém Sadu

Vydat se za koncertními sály či operními domy na Balkán znamená narazit ve většině míst na českou stopu. Vlastně není divu, že máme bývalou „Jugošku“ v krvi. A není to jen kvůli tomu, jak rádi tam už desítky let jezdíme k moři. Vzájemná pouta jsou historická, jazyková i kulturní, v jejichž rámci hraje významnou roli hudba.

Epizoda 84Před 3 týdny 11:06

Být jednou provždy mladá. Australská dirigentka Simone Young

Nejen mnoho žen, ale i mužů má ruku v ruce se svým pokračujícím věkem utkvělé přání. Být stále mlád. A u veřejně činných osob, jako jsou například dirigenti či dirigentky, to logicky platí dvojnásob. Vždyť kromě svého umění nabízejí publiku i pohled, často velmi zblízka, na jejich vzhled, na jejich tělesnou schránku. A jsou-li s ní sami alespoň přiměřeně spokojeni, posiluje to podvědomě jejich sebevědomí na pódiu. V opačném případě je tomu naopak. Jak ovšem kdysi kdesi sama pobaveně podotkla, existuje mezi dirigentkami osoba, která si se zmíněným problémem hlavu neláme. Neboť si díky svému příjmení, které si nezměnila ani sňatkem, mládí jaksi vetkla do štítu. Jmenuje se totiž Simone Young.

Epizoda 85Před 3 týdny 11:01

Večery za deště, pod střechou i na vodě (Tři koncerty k předsednictví České republiky v Radě Evropské unie)

Jen jednou za mnoho let se Česká republika takzvaně ujímá kormidla nad celou Evropskou unií. Přesněji řečeno, předsedá Radě Evropy. Ve skutečnosti spíš celoevropskou agendu koordinuje a posouvá, než že by vše striktně iniciovala či řídila. Přesto byla však nešťastné, jak to dopadlo poprvé. Řeč je o roce 2009, kdy byla naší tehdejší vládě vyslovena během našeho předsednictví v Poslanecké sněmovně nedůvěra, aniž byl na stole jasný plán B. Ovlivnilo to negativně nejen naši pověst na kontinentě, ale i řadu dílčích akcí, připravených tehdy pro půlroční předsednické období.

Epizoda 8318. říjen 2022 11:04

Hudba na křivém luhu (Pivovarská zahrada, Maškarní sál, Zámecká jízdárna v Českém Krumlově)

Dávno předtím, než vláda čerstvě vzniklé Československé republiky určila výnosem z roku 1920 pro skvostné město na jihu naší země název Český Krumlov, se zdejší osídlení jmenovalo jinak. Na první poslech méně efektněji. Krumme aue neboli Křivý luh. Rozuměj louka na vlhkém podloží, rozkládající se uvnitř nepravidelně tvarovaných záhybů neboli meandrů Vltavy. Město pozvolna rostlo. K zámku, respektive hradu a podzámčí se přibyla na levém břehu řeky čtvrť zvaná Latrán a na pravém břehu Nové Město. S cennými stavbami i půvabnými pozemky. Leckteré z nich dnes alespoň příležitostně slouží provozování klasické hudby. A tak je vhodné se za nimi vypravit.

Epizoda 8211. říjen 2022 11:14

Koncert v kostele je zážitkem. Svatováclavský hudební festival Ostrava a okolí

V myslích mnoha obyvatel Prahy stále platí jistá nedůvěra k měnícímu se prostředí v Ostravě a okolí. Nejen životního, zlepšujícího se úměrně s tím, jak se někdejší oblast zaměřená na těžbu uhlí a těžký průmysl vydala jiným, zdravějším směrem. Ruku v ruce s akcentem na vzdělání a kulturu se ovšem projevuje i posun v sociální struktuře Ostravanů. Ten se sice odehrává jen zvolna, formou postupné generační výměny. Ale je znát. A jako podkapitolu v tomto barvité škále změn je nutno zmínit i to, jak se v kraji, který byl ideologickou baštou minulé doby, napravuje vztah k duchovnu. K víře.

Epizoda 814. říjen 2022 10:55

Srdečný pozdrav z Montpellier (Corum a Opéra Comique v Okcitánii)

Okcitánie. Zní to poněkud exoticky. Vzdáleně. Ale přitom nás od oblasti, která se s odkazem na historii takto nazývá, nedělí přehnaně velká vzdálenost. Dopravit se do jihofrancouzského města Montpellier chvíli trvá. Stojí to ovšem za to. Návštěvník se ocitne v jednom ze třinácti metropolitních regionů Francie, který ovšem nezabírá jen třetinu jižní části této země. Přes hranice se totiž Okcitánie rozprostírá západním směrem do Katalánska a východním do Monaka i kousíčku Itálie. Neudiví proto, že sice převládajícím jazykem šestnácti miliónů zdejších obyvatel je francouzština, ale zní tu i katalánština či italština. A z úst zhruba půl milionů místních též okcitánština. Jako jeden z románských jazyků, dnes bychom spíše řekli dialektů.

Epizoda 8027. září 2022 10:59

Postavit se k hudbě cellem (Susanna Mälkki)

Housle, klavír i violoncello. Všechny tato hudební nástroje vyzkoušela Finka Susanna Mälkki. Nakonec jí učarovala dirigentská taktovka. Jaká byla její cesta na post šéfdirigentky Helsinských filharmoniků ?

Epizoda 7920. září 2022 11:42

Česká hlaholna na Ringstrasse (Besední dům Brno)

Nic na tomto světě neexistuje ve vzduchoprázdnu, takříkajíc neplave ve vakuu. Vše, včetně koncertních sálů či operních domů, má své souvislosti. Historické, geografické, sociologické. Měrou vrchovatou to platí pro brněnský Besední dům. Místo, které neoddělitelně souvisí s tamním společenským i politickým vývojem přinejmenším posledních sto padesáti let. Besední dům, sídlící na rohu dnešní Husovy ulice a Komenského náměstí, v sobě totiž nese příběhy, které vypovídají zdaleka nejen o hudbě, ale také o národnostních třenicích, literatuře, politice. Samozřejmě, že dnes tuto rozlehlou neorenesační budovu vnímáme především jako sídlo jednoho z našich nejlepších symfonických těles – Filharmonie Brno. Jak šel čas, hudba skutečně začala v Besedním domě převažovat, hrát takříkajíc první housle.