Příběhy 1. světové války
Nejnovější17. září 2014

Poslechněte si podcast: Moje válka: Z deníku českého provinťáka operujícího v horách sočské fronty

Václav Kasal, 34letý obchodník ze Žiželic, zásoboval proviantem a municí jeskynní kaverny na dnešní slovinsko-italské hranici. V zimě tam leželo i deset metrů sněhu.

13:40

Příběhy 1. světové války

Vydává: Český rozhlas

Minisérie dokumentů mapující 12 lidských osudů ve válečných letech 1914–1918 tak, jak je zachytily dopisy nebo deníky. Připraveno ke 100. výročí první světové války.

Web

10. září 2014 15:02

Vzpoura hořká jako pelyněk... První světová válka měla své oběti i na území Čech

Nadávky do bolševiků a českých sviní. A pak výkřik „Hovno!“ jako počátek odporu. Rumburská vzpoura trvala jeden den. Na jejím konci bylo ale několik poprav.

3. září 2014 14:56

Při cti svého národa přísaháme! Velká válka z pohledu českého lékaře

Přeběhnutí na italskou stranu, vstup do československých legií a boje o legendární Doss Alto. To jsou hlavní momenty příběhu Václava Fleischmanna.

27. srpen 2014 15:10

Válečné dny Alfreda Schosse. Jeho unikátní fotky, kresby i poznámky vytváří plastický obraz fronty

O osudech vojáků bojujících za první světové války dnes vypovídají pouze archivní dokumenty. Nemáme pamětníky a většinou ani zvukové záznamy jejich vyprávění. O to zajímavější je, když díky bádání historiků jejich osudy ožijí.

20. srpen 2014 15:19

A nastalo zde jakési hrůzné ticho... Do války odešly miliony mužů. Jaké byly životy opuštěných žen?

Jen Rakousko-Uhersko povolalo do první světové války 4,5 milionu mužů. Ženy tak musely zastat veškerou práci. Dopisy Josefy Stloukalové přinášejí svědectví o obyčejném životě.

13. srpen 2014 15:07

Nabídl jsem svůj život Francii... Jak se sochař Gutfreund stal nepřítelem země, které chtěl pomoct

Sochař Otto Guttfreund se jako dobrovolník stal členem Francouzi vysmívaných cizineckých legií. Jako občan Rakouska-Uherska ale později šel ze zákopů do vězení.

6. srpen 2014 14:53

Tvrdé přistání. Přímé svědectví z válečného nebe od pilota bombardovacího hydroavionu

Fenomén nebeských jezdců vznikl už za první světové války. Ani tehdy neměl každý let hladký průběh. Svědčí o tom dopis pilota Václava Růžičky z roku 1917.

30. červenec 2014 15:28

Snad nám Bůh dá dočkat šťastnýho návratu... Příběh válečné lásky ukrytý v dopisech

Na 130 lístků a dopisů si v letech 1914–1917 vyměnili František Jindřich, posel Zemského úřadu v Praze, a jeho žena Gabriela. Představují autentické svědectví o době a obyčejných lidech.

23. červenec 2014 15:40

Poslední obraz. Osud malíře Jindřicha Pruchy, jak se zachoval v jeho dopisech z fronty

Barevně popisuje krajinu a atmosféru Haliče jako jeden velký obraz, který ale už nikdy nenamaluje. Většina dopisů, které mu posílala jeho láska, byly adresovány mrtvému.

16. červenec 2014 15:43

Čas ten mi byl požehnáním... Z válečných deníků Alice Masarykové

Deník dcery TGM z doby, kdy v pardubické Karanténě pracovala jako zdravotní sestra. Výpověď o hrůzách války z naprosto odlišného úhlu, než na který jste zvyklí.