Nejnovější28. červen 2022

Poslechněte si podcast: Transplantace jater. Unikátní operace mezi žijícím dárcem a dospělým příjemcem pohledem obou

V roce 2022 vůbec poprvé v ČR část svých jater darovala vážně nemocné pacientce její sestra. Obě jsou hosty pořadu se svým skutečným a velmi osobním příběhem. Unikátní operaci provedli lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Skupinu vedl Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM. Další díl pořadu Moci bez nemoci přináší jedinečnou naději na život.

38:27

Moci bez nemoci

Vydává: Český rozhlas

O zdravotních diagnózách a nových metodách léčby se Šárkou Volemanovou.

Web

21. červen 2022 35:31

Rakovina vaječníků: nová biologická léčba v silném příběhu pacientky i lékaře

Tato nemoc patří dlouhodobě mezi zhoubná onemocnění s velmi omezenými šancemi na úspěšnou léčbu. Moderní postupy a nové léky mají ovšem velký přínos pro kvalitu a délku života pacientek. Novinka v podobě biologické léčby nabízí nejen kvalitní život, ale i možnost vyléčení. Mluví o ní prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí onkologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Se svým silným příběhem se svěřila paní Ivana, pro kterou život málem skončil.

14. červen 2022 30:03

Výduť břišní aorty: nový operační zákrok, který zachraňuje životy, pohledem pacienta i lékaře

Aneurysma nebo také „tichý zabiják“, protože ve většině případů dochází k prasknutí výduti bez jakýchkoliv varovných příznaků. Svůj příběh vypráví pacient Josef, který byl touto novou metodou v cévní chirurgii operován. Život mu zachránil MUDr. Robert Vlachovský Ph.D., cévní chirurg, zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum II. Chirurgické kliniky Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno.

7. červen 2022 35:26

Odstranění vbočeného palce: nový mini invazivní zákrok očima ortopeda i pacientky

Hallux valgus neboli vbočený palec je získaná deformita nohy. Nejspíš k ní dochází kombinací nevhodné obuvi s vrozenou dispozicí kostry. Novinku z hlediska chirurgického zákroku představuje doc. MUDr. Rastislav Hromádka Ph.D., ortoped z I. Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN v Motole a vedoucí lékař ortopedie a vedoucí lékař operativy Canadian Medical. Krátce po mini invazivním zákroku je i paní Jana, která se v audioznáznamu dělí o svoji zkušenost.

31. květen 2022 32:32

Genová terapie: unikátní novinka v onkologii. Personalizovaná léčba očima odbornice i pacienta

Lék, který přemůže rakovinu? Novinka v onkologii na základě genetického kódu a rozboru genetické struktury u jednotlivého pacienta určí léčbu vhodnou přímo pro něj. O personalizované léčbě v audiozáznamu mluví MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D., zástupkyně přednostky pro vědu a výzkum, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol. A Tomáš, který vzhlíží k této možnosti léčby jako k naději na svůj život. Pořad o medicíně, novinkách v léčbě a naději na život.

24. květen 2022 37:03

Lékařská etika v komunikaci: Pacientka popisuje dvě různé reakce lékařů u stejného problému

Komunikace mezi lékařem a pacientem je velmi důležitou složkou, která může duši i tělo léčit, ale také jim ublížit. Marcela, která si našla bulky v prsu, zažila dvě různé reakce lékařů u stejného problému. Po té první se propadla na psychické dno, druhá ji motivovala zpátky k životu a víře, že všechno dobře dopadne. V podcastu kromě ní mluví i doc. Laura Janáčková, která se věnuje psychosomatice onkologických pacientů a o komunikaci a vztahu pacienta a lékaře přednáší.

17. květen 2022 32:56

Systémová sklerodermie: Nová cílená biologická léčba očima pacientky, kterou nemoc zaskočila

Vzácné autoimunitní onemocnění, při kterém se kolagen ukládá v nepřiměřeném množství do kůže i vnitřních orgánů. Může postihnout plíce, srdce, ledviny, trávicí trakt, pohybový aparát nebo třeba nervový systém. Svoji zkušenost popisuje Michaela, kterou tato nemoc zaskočila absolutně nepřipravenou. Velkou úlevu nachází právě v nové- cílené biologické léčbě, kterou jí nabídl a o které mluví prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie VFN v Praze.

10. květen 2022 31:54

Neonatologie: Novinka nabízí plnohodnotný život i dětem narozeným ve velmi nízkém týdnu těhotenství

Předčasně narozené děti a možnosti jejich přežití. Novinkou medicíny je dnes postup, který nabízí přežití a následný plnohodnotný život dětem, které se rodí v tzv. šedé zóně, tedy ve velmi nízkém týdnu těhotenství. V audiu o něm mluví prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc., primář neonatologie, Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. Uslyšíte i příběh malého Pepíčka, který se po narození vešel mamince do dlaně. Pořad o medicíně, novinkách v léčbě a naději na život.

3. květen 2022 31:53

Rakovina děložního čípku: unikátní klinická studia nabízí možnost nemoci předejít

Unikátní klinická studie a možnost předejít rakovině děložního čípku na základě odhalitelných předrakovinových změn. Další naděje na život, kterou nabídne pořad Moci bez nemoci. Na této studii se podílel vedoucí onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře v Praze prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., který přišel do studia s pacientkou Kristýnou. U ní lékaři diagnostikovali 3. stupeň předrakovinových změn na děložním čípku.

26. duben 2022 31:19

Cystická fibróza: Nový lék cílící na podstatu choroby dává pacientům obrovskou naději

Cystická fibróza je vzácné a těžké, geneticky podmíněné onemocnění. Představíme novinku v léčbě, lék, který mění chod a léčbu cystické fibrózy, protože cílí na podstatu onemocnění. Dává pacientům obrovskou naději na plnohodnotný život. Se svým příběhem přijde i Veronika, která se s cystickou fibrózou narodila. Hovořit budeme i s Prof. MUDr. Pavlem Dřevínkem, Ph.D., přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, který se na testování nového léku podílel.