• Podcasty
  • Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech
Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech
8. prosinec 2021

Poslechněte si podcast: Místo u stolu

Třetí díl podcastové série Náhradka. Ústředním tématem tohoto dílu je hledání odpovědi na otázky, proč se lidi stávají pěstouny a co je k tomu vede? Také se ptáme běžných účastníků dostihového dne Chuchle Areny na to, jak vnímají pěstounskou péči a pěstouny a zda sami někdy uvažovali o této životní cestě. V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobé pěstouny manžele Wolfovy Pěstounky Martinu Faitovou a Annu Jelínkovou Ředitele Sdružení pěstounských rodin Mgr. Ing. Pavla Šmýda a návštěvníky Dostihového dne charity Chuchle Arena.  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s. [http://www.pestouni.cz/] K poslechu také na Spotify [https://open.spotify.com/show/1HmNQSYUDkw49auNQskeLb] V roce 2021 vychází s podporou MPSV, dotační program Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2021] v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji. 

24:19

Náhradka - nejen o pěstounství a pěstounech

Vydává: Sdružení pěstounských rodin z.s.

Podcast Sdružení pěstounských rodin o životních osudech a příbězích z pěstounských rodin, o historii náhradní rodinné péče v České Republice a dalších tématech, která s oblastí péče o ohrožené děti souvisí.

Web

20. prosinec 2022 33:38

O tradicích a rituálech

„Údajně první adventní věnec vytvořil pro chovance sirotčince protestanský kněz, když ho děti žádaly, ať jim řekne, kdy už budou Vánoce a on jim vytvořil svícen s počtem svíček do Vánoc.“ „Vidím, že to dává těm dětem takové to bezpečí, takovou tu stabilitu…je to důležité velmi.“ „Člověk potřebuje něco jako rituály... něco, co se opakuje…nějakým způsobem zklidňuje…“ A co si přejí od Ježíška děti a pěstouni? Poslechněte si poslední díl Náhradky v roce 2022, nejen o vánočních rituálech a tradicích.  V tomto díle uslyšíte * PhDr. Janu Polákovou, Ph.D. z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně * Snadru Silnou, farářku Církve československé husitské * P. Pavla Kafku, generálního vikáře Biskupství brněnského * P. Pavla Pacnera, působícího v Mikulově a okolí * a také pěstounské maminky a jejich děti Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!  

30. listopad 2022 32:14

Péče o ohrožené děti

Tento díl podcastové série Náhradka jsme věnovali Světovému dni dětí, který připadá na 20. listopadu. S čím se toto datum pojí? V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte, ve stejný den v roce 1989  pak Úmluvu o právech dítěte. Ta jasně deklaruje potřebu dítěte vyrůstat v atmosféře štěstí, lásky a porozumění. A Česká republika se k naplňování této úmluvy zavázalo. O tom, jak se nám to daří v souvislosti s péči o ohrožené děti, jsme povídali s účastníky nového dílu. V podcastu uslyšíte * pěstounku Hanu Hlaváčkovou * JUDr. Markétu Kačerovou Novákovou (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) * Bc. Petru Dolečkovou, DiS. (Spondea) * Mgr. Martina Kornela, Ph.D. (Frank Bold Advokáti, s.r.o.) Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

1. listopad 2022 41:22

Pěstounství a péče o děti se specifickými potřebami.

Mnoho (nejen pěstounských) rodin se neobejde bez podpory. Pečují totiž o děti se specifickými potřebami. Ať už jde o potřeby vzdělávací, výchovné, o fyzické, mentální či kombinované hendikepy. A v pěstounských rodinách si musí navíc většinou poradit také s hendikepy a zraněními, které nejsou na první pohled vidět.  Uslyšíte zde příběh pěstounské rodiny Pavlů. Také zamýšlení nad systémem odborné pomoci Petry Krajtlové, klíčové pracovnice Sdružení pěstounských rodin v Brně, a vyprávění Bc. Marie Doležalové, vedoucí pracoviště Březejc centra Kociánka, o historii pracoviště a možnostech podpory rodin s dětmi se speciálními potřebami.  O roli Střediska výchovné péče v systému pomoci promluví Mgr. Šárka Oplatková, psycholožka SVP Help me. Se svým komentářem se připojí i Mgr. Hana Burgetová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny v Brně.    Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

15. srpen 2022 37:39

Po stopách profesora Zdeňka Matějčka

Nový díl Náhradky ke stému výročí narození profesora Zdeňka Matějčka, ve kterém o svých snech, smyslu pěstounství, hodnotách mluví  * Mgr. Marek Roháček, předseda neziskové organizace Návrat [https://navrat.sk/]  * Mgr. Marie Popovská, klíčová pracovnice Poradny NRP Brno Sdružení pěstounských rodin [http://www.pestouni.cz/]  * pěstounské maminky  * a profesor Zdeněk Matějček hlasem Igora Dostálka.  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar/Voiceover: Igor Dostálek Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s V díle jsou použité ukázky z publikace Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Zdeněk Matějček a kol, Portál [https://obchod.portal.cz/], 1999  a z dvoudílného rozhovoru s panem profesorem O rodině, pěstounství a práci v časopise Průvodce náhradní rodinnou péči z let 2001-2002, který vydávalo Sdružení pěstounských rodin. V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV – dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme!

10. červen 2022 36:05

Cesta za snem

Co vše čeká zájemce na cestě k pěstounství? A lze se na pěstounství vůbec připravit? V novém díle přiblížujeme zájemcům proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Uslyšíte, jakou rolí hraje OSPOD a krajský úřad na cestě za dítětem. A také příběhy pěstounů o tom, jak probíhaly jejich přípravy a co pro ně samotné znamená pomoc dětem, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat ve své původní rodině.  V tomto díle uslyšíte dlouhodobé pěstouny a přechodné pěstouny, manžele Marii a Michala Šebestovy přechodné pěstouny a manžele Štěpánku a Jiřího Zahrádkovy Sylvu Dvořáčkovou, vedoucí Poradny NRP Sdružení pěstounských rodin Mgr. Petru Hégrovou z referátu NRP Magistrátu města Brna Mgr. Petra Pucholdta, psychologa oddělení SPO a rodinné politiky KÚ Jihomoravského kraje Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Pavel Kunčar Vydává @Sdružení pěstounských rodin z.s K poslechu také na YouTube kanále Náhradka - podcast Sdružení pěstounských rodin - YouTube [https://www.youtube.com/channel/UC3m1wSrfXNz1feQ3_9c665A] a @Google Podcasty V roce 2022 natáčíme za podpory MPSV - dotační titul Rodina [https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-rizeni-pro-rok-2022] a Nadace ČEZ [https://www.nadacecez.cz/]. Děkujeme! 

28. únor 2022 37:20

Jsme pěstouni i manželé

„Vono to zní idealisticky, jo... To víte, není kostelíčka, když není kázáníčka…Ale pravda je, že jsme vždycky drželi basu…“  V čem se skrývá tajemství dobrého manželství a partnerství? Může být pěstounská péče stresovým faktorem ve vztahu dvou dospělých?  A co je pro účastníky tohoto dílu podcastu Náhradka v partnerství nejdůležitější?  Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte Dlouhodobé pěstouny a manžele Jitku a Radka Novákovy Dlouhodobé pěstouny a manžele Danu a Stanislava Skřičkovy Janu Nečasovou, která vyrůstala v pěstounské a adoptivní rodině Mgr. Hanu Regnerovou, terapeutku a ředitelku Modré linky Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s [http://www.pestouni.cz/] K poslechu také na Spotify [https://open.spotify.com/show/1HmNQSYUDkw49auNQskeLb] a Google Podcasty [https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xNzk1NzAyLnJzcw]

6. leden 2022 30:20

Nejlepší zájem dítěte

Jak moc se daří napňovat pojem nejlepšího zájmu dítěte v souvislosti s pěstounskou péči? V tomto díle se dotkneme otázek potřeb dítěte a potřeb pěstounské rodiny. Proč je důležité, aby dítě vyrůstalo v pravdě a se znalosti svých kořenů, ale také dostalo šanci zakořenit a vyrůstat v bezpečí nové pěstounské rodiny? Proč je důležitá podpora samotných pěstounů v jejich poslání  ze strany okolí? A jaký je právní rámec pojmu nejlepšího zájmu dítěte? I těchto otázek se dotkneme v posledním díle roku 2021 podcastu Náhradka.    Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobou pěstounku Helenu Kubečkovou Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.    Mgr. Zdeňku Zamazalovou, vedoucí oddělení náhradní rodinné péče Magistrátu města Jihlava a Mgr. Martina Kornela, Ph.D. advokáta společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o. Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s [http://www.pestouni.cz/] V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

1. říjen 2021 38:13

Děti, které se rodí v srdci

Druhý díl podcastové série Náhradka. Jaká dilemata přináší náhradní rodičovství? Jak na takzvanou příslušnost k rodu a vlastní identitu nahlíží dospělí, kteří v náhradní rodině vyrostli? Jaké otázky vyvstávají ve chvíli, kdy se společnost snaží různými způsoby vyřešit nenaplněné rodičovství? A jaké paralely můžeme najít mezi náhradní rodinnou péčí a reprodukční medicínou?  I na to se ptáme v našem podcastu Náhradka, tentokrát na téma Děti, které se rodí v srdci. Nabídne více otázek než odpovědí. Zároveň v sobě díky své otevřenosti skrývá pro ty, kteří  o pěstounství uvažují, důležité poselství. Život pěstounské a adoptivní rodiny není procházka růžovou zahradou. Je to cesta plná úsilí, výzev, pádů i zklamání. Cesta lásky plná barev, poznávání sebe sama a také neutuchající víry v to, že rodina, i když mívá různé podoby, je tím nejdůležitějším místem pro nás pro všechny. Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobé pěstouny a adoptivní rodiče manžele Striovy Robina a Karla Striovy Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.   Psycholožku doc. PhDr. Ing. Hanu Konečnou, Ph.D. Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s. [http://www.pestouni.cz/]   V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji

10. červen 2021 43:42

Svatý Josef a další

První díl podcastové série Náhradka. Připravila: Karolina Antlová/ Námět: Julija Prejsová/ Hudba: Petra Bohemi/ Zvuk: Jarda Topinka  V tomto díle uslyšíte  Dlouhodobé pěstouny manžele Frantíkovi  Psycholožku doc. PhDr. Irenu Sobotkovou, CSc.   Historičku PhDr. Zdeňku Stokláskovou, Ph.D. Katolického kněze René Václava Strouhala Vydává Sdružení pěstounských rodin z.s. [http://www.pestouni.cz/]   V roce 2021 s podporou MPSV, dotační program Rodina v rámci projektu Hledáme Vás, mámo, táto!  – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji