Festival XcamP
20. červenec 2023

Poslechněte si podcast: Kristus nás činí svobodnými - Tim Savage

seminář - Kristus nás činí svobodnými (Tim Savage) Proč nám tolik záleží na tom, co si o nás lidé myslí? Proč bojujeme s vlastní hodnotou? Proč cítíme tlak, abychom si sami vytvořili úspěšný život? Nebylo by hezké, kdybychom se mohli osvobodit od těchto tísnivých myšlenek? Ale… my můžeme! V Bibli zjišťujeme, že existuje jiný způsob, jak být člověkem. Můžeme se osvobodit od nízkého sebevědomí a negativního myšlení. Je to naprosto úžasné: Ježíš nás může osvobodit! Na tomto semináři zjistíme, jak nás Ježíš mění k dobrému.

45:01

Festival XcamP

Vydává: Festival XcamP

Na XcamPovém kanále Vám přinášíme přednášky a semináře z letního festivalu XcamP ve Smilovicích.

Web

21. červenec 2023 55:08

Poslední slova krále Davida - Mulugeta Ashagre Endeshaw

evangelizace

21. červenec 2023 23:51

Nový zákon – to ano, ale co s tím Starým? - Jiří Holý

seminář Nový zákon – to ano, ale co s tím Starým? Jiří Holý Nový zákon je čtivý, ale o Starém zákonu se to většinou říci nedá. Starý zákon, to je „oko za oko, zub za zub“, kdežto Nový zákon, ten je o lásce – a není tento výrok úplně „mimo“? Mnohá nařízení Starého zákona přestala být závazná, jaká smysl tedy má připomínat si je? Tento seminář vznikl s úmyslem povzbudit k tomu, abychom Starý zákon nechtěli pouze nějak „překousat“, ale číst pokorně, vytrvale a s užitkem.

21. červenec 2023 01:03:38

Nejdůležitější čas v životě Osobní ztišení – Co to je? Proč? Jak? - Pavel Taska

seminář Nejdůležitější čas v životě Osobní ztišení – Co to je? Proč? Jak? - Pavel Taska Žijeme v době, ve které je nejvíce nedostatkové zboží – čas. Boj o naši pozornost a čas není cílem pouze gigantických firem a světových technologických společností, ale hlavně satana. V životě křesťana existuje určitý čas v průběhu dne, který má nejvyšší prioritu a tou je osobní čas s Bohem. Tento čas je tajemství duchovní síly a vítězství, které křesťan může prožívat. Právě proto je pro křesťana nejdůležitější o tyto chvíle zápasit až do smrti. Na tomto semináři se společně povzbudíme a zamyslíme nad tím, co je to ztišení, proč je důležité a jak si ho „dělat“. Seminář je určen hlavně mladým lidem ve víře.

21. červenec 2023 01:18:32

Depresie, drogy, meditácie, smilstva. Sloboda živého Boha. - Peter Kamenec a Dominika Kopšová

seminář Depresie, drogy, meditácie, smilstva. Sloboda živého Boha. Peter Kamenec a Dominika Kopšová 1 Sa 3,9 „Nato Élí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo.“ Jak slyšet Boží hlas? Od deprese, drog, meditace a smilstva, do svobody k živému Bohu, velké Boží zázraky a ten největší Boží zázrak – Dominika nám povypráví životní příběhy, zklamání a Pánova vítězství. 

21. červenec 2023 58:33

Boží plán pro muže a ženu - Walt Heyer

seminář „Boží plán pro muže a ženu“ (Walt Heyer) Na semináři se pokusíme odpovědět na následující otázky: Proč se lidstvo dělí na muže a ženy? Může si člověk svobodně vybrat své pohlaví? Můžeme stát mimo pohlaví? Jak má křesťan žít ve společnosti, která odmítá biblický pohled na člověka? Je dobré být mužem a ženou, nebo je to přežitek? Co ode mě Bůh chce, když jsem se narodil jako muž nebo žena?

20. červenec 2023 51:02

Evangelista - evangelium - Mulugeta Ashagre Endeshaw

evangelizace

20. červenec 2023 01:11:48

Církev v Etiopii - Mulugeta Ashagre Endeshaw

seminář  „Církev v Etiopii“ (Mulugeta Ashagre Endeshaw) O životě křesťanů ve své vlasti povypráví evangelista letošního XcamPu a dlouholetý vedoucí Etiopských křesťanských sborů. 

20. červenec 2023 01:12:24

Jazyk dobrorečenia – jazyk zlorečenia. Jazyk pravdy – jazyk klamstva - Peter Kamenec a Dominika Kopšová

„Jazyk dobrorečenia – jazyk zlorečenia. Jazyk pravdy – jazyk klamstva“ (Peter Kamenec a Dominika Kopšová) Mt 12, 36-37 „Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“ Kletba a požehnání. Jak v Pánu Ježíši poznat a zlomit v našem životě kletbu a svázanost. Kolikrát nevědomě proklínáme sebe i jiné různými prohlášeními – jak to zrušit a očistit se od toho? Zemská a nebeská moudrost. JAZYK: Jakub 3,5 „Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň, a jak velký les zapálí!“ O jazyce – jak používáme naše ústa, přinášejí požehnání našemu okolí, nebo jsou spíše „jedem“ pro lidi kolem nás? Životní pravdy, zklamání a zkušenosti: Pramen sladké a hořké vody.

20. červenec 2023 01:23:09

Zrušíme liturgii? - Marek Říčan a Samuel Rusnok

Dialogicky vedený seminář sdělí, co je to liturgie, jaké je její biblické zakotvení, proč s ní mají někteří problém, a ukáže její pozitiva. Jeho součástí bude praktická „ochutnávka“ liturgie. Východiskem je liturgie SCEAV, jejíž části se však vyskytují i v jiných církvích.