Jihočeské kroniky

Český rozhlas

Setkání Petra Kroniky s kronikářkami a kronikáři vesnic a měst našeho kraje.

Web

Epizody

Včera
10:00

Místo se rozbolavělo za protektorátu. Vyprávění kronikářky obce Záboří Marie Bočkové

„Od roku 1990 k nám přijíždějí bývalí sudetští Němci, aby se podívali na své původní domovy a kraj, kde žili po staletí jejich předci. Ti Němci, kteří k nám dnes jezdí, byli většinou děti, když v lednu 1946 opouštěli tento kraj,“ čte z kroniky obce Záboří na Českobudějovicku Marie Bočková.

Před týdnem
10:20

Kronikářka Záboří má k vesnicím s usedlostmi z dob selského baroka hlubší vztah díky rodičům

Převažovaly tu dřevěné statky, ohrožované požárem. „I u nás několikrát vyhořely. A proto v 19. století lidé začali budovat statky zděné kolem návsi s kostelíčkem a rybníčkem. Vystavěli i kovárnu a požární zbrojnici. Štíty vyzdobili volutami, šambránami a dalšími prvky. Každý statek měl jinou barvu,“ vykresluje historii obce Záboří na Českobudějovicku místní kronikářka Marie Bočková.

Před 2 týdny
10:16

Třetí setkání s kronikářkou Jiřinou Zimovou, opět nad jinou kronikou

Výtvarné tvoření dětí nebo besídky zachycuje v kronice Církevní mateřské školy U svatého Josefa v Českých Budějovicích učitelka Jiřina Zimová. Zaznamenává také brigády rodičů nebo například přednášky, které pro ně školka pořádá.

Před 3 týdny
11:16

Ke starým vozům patří pěkné oblečení. Ukazuje to kronika Veteran Car Clubu

O kroniku Veteran Car Clubu České Budějovice se stará Jiřina Zimová z Hluboké nad Vltavou. Nevypráví prostřednictvím textu, ale fotografií. Snímky ukazují, jak členové klubu oživují dobu, jež nesla určitou noblesu.

18. září 2021
09:51

S vedením tří různých kronik má zkušenost Jiřina Zimová z Hluboké nad Vltavou

V současnosti pečuje Jiřina Zimová o dvě kroniky. O té, do které zapisovala ještě před několika lety, bude mluvit při prvním setkání v rubrice Jihočeské kroniky. O hlubocké farní kronice, jejíž zřízení sahá do roku 1840.

11. září 2021
10:08

Třetí rozprava nad třemi dochovanými kronikami Rychnova u Nových Hradů

Nad obecní, farní a školní kronikou završíme sérii setkání s Josefem Šuplerem, autorem knihy Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače, kterou psal na základě těchto kronik a dalších pramenů.

4. září 2021
10:46

Z dochovaných kronik sepsal Josef Šupler historii Rychnova u Nových Hradů

Josef Šupler se historii svého rodiště věnuje jako koníčku. Jedinečným zdrojem při psaní knihy, kterou nazval Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače, mu byla farní kronika i pojednání cisterciáckých kněží, kteří sesbírali údaje, které už nejsou k nalezení.

28. srpen 2021
10:11

Pro Josefa Šuplera z Rychnova u Nových Hradů je sepisování historie koníčkem

Tři kroniky zbyly v Rychnově u Nových Hradů. Z nich a dalších pramenů čerpal Josef Šupler při psaní knihy Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače.

21. srpen 2021
10:10

Jiří Cukr je nejmladším a přitom už nejdéle sloužícím kronikářem v historii Ledenic

Celý život žije v městysu Ledenice na Českobudějovicku Jiří Cukr. Před více než patnácti lety se navíc stal místním kronikářem. Coby pracovník Státního okresního archivu měl k historii vždy blízko, a tak volba logicky padla na něj.

14. srpen 2021
10:03

Kronika Slavonic se píše už od roku 1900, zápisy z válečných let ale autor v obavě vytrhal a zničil

Už od roku 1994 je kronikářkou města Slavonice na pomezí Čech, Moravy a Rakouska Eva Karásková. Pokračuje tak v dlouholeté tradici, ale před rukopisem už dává přednost zápisům na počítači, které pak vytiskne a sváže.