Festival XcamP
NejnovějšíSezóna 2022Epizoda 1731. červenec 2022

Poslechněte si podcast: Nakládání s časem a Boží milost - Štěpán Rucki

Seminář V současné době je čas považován za prostředek či zdroj, jehož využití musí být efektivní a měřitelné. Tento seminář však nebude manažerským školením o správném nakládání s časem. Na problematiku chceme pohledět z biblické perspektivy. Seznámíme se s hlavními principy nakládání s časem: 1) umění počítat dny, 2) správné načasování, 3) potřeba neznamená výzvu. Kromě jiného budeme mluvit i tom, jak se ve svém životě obrazně řečeno vyhnout nákladním vlakům, které táhnou vagóny plné nesplněných přání. A také o dobrém správcovství času, který nám byl svěřen.

36:19

Festival XcamP

Vydává: Festival XcamP

Na XcamPovém kanále Vám přinášíme přednášky a semináře z letního festivalu XcamP ve Smilovicích.

Web

Sezóna 2022Epizoda 1631. červenec 2022 40:53

Jak vyšlechtit člověka - Jiří Holý

Seminář „Někteří historici říkali, že 20. století začalo, když se zjistilo, že lidé pocházejí z opic. A někteří lidé říkali, že pocházejí z opic méně než jiní lidé, protože více pokročili ve vývoji.“ (citace z filmu Eugéniové režiséra Pavla Štingla). Když se v 19. století začaly šířit myšlenky evoluční teorie, vzápětí na ně navázala snaha lidstvo šlechtit. Tím se začala zabývat pseudověda s názvem eugenika – a zdálo se, že bude vynálezem převratnějším, než byl vynález kola. Cílem tzv. „pozitivní“ eugeniky bylo, aby lidí s požadovanými vlastnostmi měli dětí více, cílem tzv. „negativní“ eugeniky bylo, aby lidé s nežádoucími vlastnostmi měli dětí méně či žádné. Pod vlivem eugeniky začaly západní státy přijímat sterilizační zákony (sterilizace = umělé vyvolání neplodnosti) a rozvinuly se ideologie, které stály za hromadným zabíjením a utrpením v dalších stoletích. A jak to vidí Pán Bůh? Jakého člověka si přeje On? A jaké by měl mít (či nemít) takový člověk děti? Pojďme si na tyto (i případné jiné) otázky odpovědět během semináře!

Sezóna 2022Epizoda 1531. červenec 2022 01:18:32

Módní doplňky a trendy víry, aneb chceš být „in“ či „out“, nebo „to“ nazveš pravým jménem? - Aleš Hejlek

Seminář I v biblickém učení bývají různé důrazy. Vlastně, záleží dneska v „postfaktické době“ ještě na nějakém křesťanském-biblickém učení? Některé pojmy mohou být nesprávně vykládány, různé důrazy vznikají nesprávnou interpretací Božího Slova, nebo nepatřičně zdůrazněny, a tak se mohou víceméně mýlit, něco přehnat, něco přidat, něco ubrat, něco nevědomky či záměrně opomenout. Chtěl bych se věnovat několika módním vlnám posledního období jako je například „odsuzování“, tolerance, vztah k nepřátelům, vývody různých křesťanských psychologických směrů, křesťanský populismus… Ale zmínil bych se okrajově i o módě tetování a křesťanství. Nedělám si nároky na správnou biblickou interpretaci, chtěl bych Vám předložit několik vln a vlnek módních témat a mohu říci i svůj názor. Nemusíte vůbec se mnou souhlasit a bude dobré, když to nahlas řeknete. Nebojte se, s pomocí Boží bych byl rád zcela neutrálně-naddenominační, nemám přeci patent na rozum. Zvu Vás na rozhovor.

Sezóna 2022Epizoda 1431. červenec 2022 01:08:33

Je těžší anebo naopak lehčí pro křesťana odpouštět? Aneb ne/smíření a ne/důvěra. - Aleš Hejlek

Seminář Jaké jsou Boží biblické principy, které se týkají odpuštění – ve vztahu Bůh-člověk a mezi bližními? A má odpuštění-neodpuštění, smíření-nesmíření vůbec nějaké důsledky – duševní (psychické), duchovní? Neotřelé a komplexnější pohledy na to, co odpuštění je a co není. Několik pohledů do „psychologických směrů“ týkajících se odpuštění. Kdo ubližuje, zraňuje a kdo je postižený? Druhy konfliktů, které může uzdravit odpuštění. Základní mýty a omyly, které se týkají interpretace odpuštění a smíření. Z příkladů některých křesťanských psychologických poradců (vystudovaných psychologů…). Má osobní mnohaletá zkušenost – zkušenosti v boji o „odpouštění“ v osobní, sborové i církevní rovině s řadou ilustračních příkladů. Dovoluji si Vás pozvat k tomuto intimnímu, a přitom vysoce závažnému tématu, který může mít v životě člověka-křesťana závažné negativní, a naopak vysoce upokojující a radostné průvodní znaky.

Sezóna 2022Epizoda 1131. červenec 2022 50:21

Mýty o pornu - Pete Lupton

Seminář Už jste někdy slyšeli věty ve stylu: „Sledování pornografie vám pomůže zlepšit váš sexuální život.“ „Teď se dívám, protože nikoho nemám, ale až si najdu partnerku, přestanu.“ „Sledováním porna přece nikomu neubližuju.“? S podobnými výroky se setkáváme poměrně často. Lidé jim věří, aniž by se nad nimi zamysleli hlouběji. A tak bude cílem tohoto semináře si tyto mýty o pornu (a ještě další) rozebrat a podívat se, jak tomu je ve skutečnosti.

Sezóna 2022Epizoda 1031. červenec 2022 01:16:11

Korán a Bible - Vítězslav Šťastný

Seminář Na tomto semináři společně otevřeme Bibli a Korán. Nebudeme se zabývat politikou, ale duchovní stránkou věci. Půjdeme přímo k pramenům a budeme hledat odpovědi na otázky, jako například: Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha? Co má společného Bible a Korán? Je islám náboženství války, zatímco křesťanství náboženství míru? Co učí Korán o Ježíši? Může křesťan najít v Koránu něco poučného? …a další otázky.

Sezóna 2022Epizoda 931. červenec 2022 52:06

Přísloví – nejpraktičtější kniha Bible - Vítězslav Šťastný

Seminář Kdybych mohl vybrat jednu biblickou knihu, kterou by si měl povinně přečíst každý mladý člověk na prahu dospělosti, byla by to nejspíš kniha Přísloví. Tento koncentrát životní moudrosti pokrývá všechny oblasti lidského života – vztahy k opačnému pohlaví, manželství, práci, zábavu, přátelství, život v rodině, politiku, kariéru, výchovu dětí, finanční gramotnost, ale i víru a duchovní otázky. Kdo zná tuto knihu a řídí se jí, ušetří si mnoho bolesti a zdolá i překážky, na kterých si ostatní vylámou zuby.

Sezóna 2022Epizoda 831. červenec 2022 57:01

A co děti, mají si kde hrát? - Jan Brtníček

Seminář Zabít čas, zabít nudu, odpočinout si od starostí všedního dne, a hlavně od té nudné a náročné školy. Podívat se do neznámých světů, možná na chvíli zapomenout na své problémy, strávit čas se svými kamarády. Důvodů pro hraní her je nespočet. Hry na pár minut, i na celou noc, časově téměř nekonečná zábava. Byznys, ve kterém se točí miliardy. Jak by k tomu všemu měl přistupovat křesťan? Jsou hry zakázaným ovocem, nebo jen neškodnou kratochvílí? Na to se pokusíme společně odpovědět během semináře „A co děti, mají si kde hrát?“. Těšit se na vás bude Jan Brtníček, který na téma videoher napsal svou diplomovou práci, sám hry hrál a občas si ještě zahraje.

Sezóna 2022Epizoda 731. červenec 2022 44:43

Zasloužíš si Boží lásku! Opravdu? - Marek Londzin (v polském jazyce)

Seminář Často dnes slyšíme: Bůh je láska a chce všechny spasit. Bůh je láska a všechny miluje. Bůh je láska a v té lásce se mohu cítit svobodný. Ano, to je pravda, ale Boží Slovo Boží lásku konkretizuje. Boží láska je bezpodmínečná, ale je třeba mého rozhodnutí, abych ji mohl přijmout. Boží láska miluje hříšníka, ale netoleruje můj hřích. Boží láska je velká, ale není slepá. Nenabízíme dnes náhodou jako církev „lacinou lásku“? Co to znamená v kontextu Božího Slova? Zkusíme si na to odpovědět. (Seminář bude v polštině a nebude tlumočen.)

Sezóna 2022Epizoda 631. červenec 2022 57:20

Už nejsem děcko! Važně?! (Jak poznat kde jsem v duchovním růstu? - Boleslav Taska

Seminář Žijeme ve společnosti a v době, kdy jsme svědky fenoménu kultu věčného mládí. Mladé lidi nijak obzvlášť neláká dospět. Dnes je v kurzu životní styl užívání si. Mamahotel je oblíbený typ ubytování množství mladých lidí a jejich kalendář se jim marně snaží naznačit, že už je čas dospět a postavit se na vlastní nohy. Málokdo touží dosáhnout zralosti, přijmout zodpovědnosti a závazky. Jak je to, ale v duchovním životě dnešní mladé generace? Jak poznám, zda jsem duchovně dětinský, nezralý nebo naopak zdravě rostu? Jak můžu směřovat k duchovní dospělosti a zralosti? A proč bych se měl o to vůbec snažit? Protiřečí si Bible, když nám Ježíš říká, že máme být jako děti, a na jiném místě nás vyzývá k tomu abychom byli duchovně dospělí? Tento seminář je pro ty, kdo touží směřovat k duchovní zralosti a chtějí odložit duchovní plenky.

Sezóna 2022Epizoda 531. červenec 2022 01:00:16

Jistota vzácná anebo jak je to s jistotou spasení - Jiří Niemiec

Seminář „Když se řekne VZÁCNOST, tak si obvykle představíme něco, co má velkou cenu, ale zároveň čeho je málo a nedostane se na všechny: nějaký šperk, auto z limitované série, druh brouka, který už skoro vymřel. Mohou to být ale i zdánlivě obyčejné věci: voda v období sucha, zdraví v období nemoci nebo mír v období války. Jistota spasení je vzácnost, ale ne proto, že by byla jen pro několik málo vyvolených. Naopak. Je to dar, kterým chce Bůh Otec požehnat každé své dítě. Jak mohu získat tuto jistotu? A není to troufalost mluvit o jistotě spasení, když nevíme, co bude?  Co když mám pochybnosti v této otázce a jak s tím mám bojovat? A mohu přijít o spasení? Pokud máte tyto (a podobné) otázky, tak přijďte, budeme na ně společně hledat odpovědi v Bibli.