Němí svědci historie
21. leden 2019

Poslechněte si podcast: Druhá návštěva Držovic

Druhý průzkum památek Držovic s historikem Jánem Kadlecem. Obec, která těsně přiléhá k Prostějovu, ale od roku 2006 je opět samostatná.

04:20

Němí svědci historie

Vydává: Český rozhlas

Pátrejte s námi po příbězích památek našeho kraje.

Web

26. duben 2022 09:47

Černá věž v Drahanovicích s bílou fasádou je neobvykle dochovaným pozůstatkem středověké tvrze

Stojí na křižovatce v Drahanovicích na vyvýšeném místě, na úpatí hanácké velehory. Věž v Drahanovicích je stejně jako rozhledna na Velkém Kosíři vysoká 28 metrů.

31. březen 2022 04:09

Karlův most Přerova a Paříž dolního Pobečví aneb po stopách vzniku přerovského Tyršova mostu

Letos v březnu zemřela ve věku 92 let výrazná autorka české poválečné architektury Alena Šrámková. Jedno dílo ji připomíná i u nás v kraji – Tyršův most ve městě Přerově.

14. březen 2022 04:35

Nečíz protéká centrem i dějinami Litovle

Litovli se říká Hanácké Benátky. Město se rozkládá na takzvané vnitrozemské deltě a v jeho centru stojí farní kostel svatého Marka.

28. únor 2022 08:27

Po prostějovských stopách slavného prvorepublikového průmyslníka Arnošta Rolného

Arnošt Rolný se narodil 28. února 1887. Pásovou výrobu, zavedl v Brodku u Konice, továrnu měl i v Brně, obchodní zastoupení v Praze v Asii i Africe.

14. únor 2022 04:22

Proměny olomouckého kostela svaté Kláry v době Josefa II.

V lednu uplynulo 150 let od vydání dekretu císaře Josefa II., kterým rušil spoustu klášterů, které podle něj nebyly užitečné. Josefínské reformy tím dost změnily tvář Olomouce, především se dotkly církevní čtvrti zvané Předhradí.

7. únor 2022 04:27

Cesty litinového císaře z Malé Vídně

Socha Josefa II. stojí na šumperské promenádě, na malém náměstíčku, ze kterého vede cesta třemi směry. Dvěma se můžete vydat po ulici Hlavní. Třetí ulice je Krátká a směřuje ke Slovanské a Radniční.

24. leden 2022 04:51

Přerovské městské hradby jsou jednou z nejhezčích ukázek pozdně středověké fortifikační architektury

Přerov je městem industriálním, při pohledu z dálky zaujmou hlavně jeho komíny. Je ale také městem starým a v jeho jádru se dochovala zákoutí, ze kterých dýchá historie. Za pozornost stojí středověké hradby.

24. leden 2022 04:17

Osudy zvoničky v Bezručových sadech v Olomouci. Jaké jsou?

Zvonička v Bezručových sadech pod olomouckými hradbami asi neodmyslitelně patří k inventáři památek, na které si tu Olomoučané zvykli. Teď do ní byl zavěšen i nový zvon.

17. leden 2022 05:09

Dům pro řádové sestry s velkou kaplí je výjimečnou stavbou z doby meziválečného rozvoje Prostějova

Třicátá léta dvacátého století přestavují významnou stavební etapu proměňující tvář průmyslového města. V té době tu vznikla řada funkcionalistických staveb různého účelu.

3. leden 2022 03:32

Srdce kardinála Rudolfa Jana je pochované v kryptě olomoucké katedrály

Historický věhlas a význam města Olomouce do velké míry vychází z církevní tradice. K velkým osobnostem na arcibiskupském trůnu patřil Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský.