5. červenec 2022

Poslechněte si podcast: Čím jsou pro Čechy hranice státu? O tom, jak se antropologická konstanta mění ve státní kult

Příběh našich novodobých hranic – tedy těch, které Československá republika měla po roce 1918 – by se dal stručně popsat jako cesta od otevřených a propustných hranic, jakými byly po většinu trvání první republiky (kromě jejího specifického konce), až k otevřeným a propustným hranicím polistopadovým. Ovšem s dlouhou výjimkou, kdy u nás v totalitním bezčasí vládla komunistická ideologie, po roce 1968 doplněná ještě o sovětská okupační vojska.

54:01

Téma Plus

Vydává: Český rozhlas

Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů

Web

Před šesti dny 54:01

A teď vám zlevníme rádia a pračky. Po smrti Stalina a měnové reformě přišel čas na cukr a uvolnění

Od roku 1953 do konce 50. let ušlo Československo další kus cesty pod vedením KSČ. Zatímco prvních pět let vlády této strany, od převratu v únoru 1948 do a smrti Josifa Stalina a Klementa Gottwalda v březnu 1953, je spojeno s politickým terorem a hospodářským rozvratem, zbylých sedm let do roku 1960 charakterizuje lehké uvolňování šroubů a hlavně hledání nových strategií pro uklidnění obyvatelstva. Co způsobilo ten obrat, mapuje další díl cyklu Soudruzi Jana Sedmidubského.

Před 2 týdny 53:42

Dějiny KSČ aneb Jak nám v letech 1943 – 1948 vyvlastnili Československo

Když se v Moskvě v březnu 1945 dohadoval vládní program, později nazvaný Košický, byli na to exiloví komunisté připraveni. Na rozdíl od demokratů, kteří z Londýna přiletěli s prázdnýma rukama. I to, že se Beneš vracel domů přes Moskvu, bylo symbolické - už v roce 1943 podepsala exilová vláda se SSSR Smlouvu o přátelství. Neznamená to, že už tehdy bylo rozhodnuto. Ale cesta byla nastoupena.

Před 3 týdny 53:49

Do války za Československo, nebo za Sověty? O otočkách v politice KSČ v předvečer světové války

KSČ se v době první republiky profilovala jako antisystémová strana, která je schopná a ochotná existovat i jako paralelní, napůl ilegální struktura. To jí dávalo v dobách po mnichovské dohodě v roce 1938 možnost se přizpůsobit potřebám odboje pružněji než ostatním stranám. Na druhou stranu instrukce, které v letech 1939 až 1941 přicházely z Moskvy, byly až do roku 1941 často vzdálené realitě protektorátního útlaku.

9. červenec 2022 53:43

Od podpory Beneše po kroucení krkem a zpět. Jak KSČ měnila ve třicátých letech svůj postoj ke státu

Správný komunista si musí každé ráno přečíst Rudé právo, aby zjistil, co má ten den říkat. Tato prajednoduchá anekdota byla v polovině 30. let velmi oblíbená. Měla ale svůj důvod, protože názorové veletoče, jaké KSČ předvedla v první polovině 30. let, byly i na její poměry těžko stravitelné sousto. Názorové veletoče komunistů před bezmála sto lety mapuje třetí díl dokumentární série Jana Sedmidubského Soudruzi, která se věnuje dějinám KSČ.

2. červenec 2022 53:36

Jaroslav Foglar dnes. V čem je stále inspirativní a co může nabídnout současným dětem?

Málokterý autor literatury pro mládež se těšil a stále těší takové popularitě. Přitom mnohé z jeho knih vyšly před více než 80 lety. Svět, ve kterém se „foglarovky“ odehrávají, je od světa dnešních dětí v mnohém neskonale vzdálený. A současně možná bližší, než by se mohlo zdát.

25. červen 2022 52:54

Za národ, drahou vlast!

Co Čech to Sokol! Letos si připomínáme 160 let od založení České obce sokolské. Sokolové se nesmazatelně zapsali do klíčových okamžiků Československé republiky – bojovali v legiích za první světové války, postavili se nacistům v domácím i zahraničním odboji a po roce 1948 museli čelit komunistickému útlaku. Obnovy se Sokol dočkal až po sametové revoluci v roce 1989.

18. červen 2022 53:47

Odsun očima dětí. Příběhy českých Němců, kteří museli opustit svou vlast

Historie se opakuje. Davy uprchlíků překračují hranice a míří do nejistoty. Co je asi čeká? Je dost těch, kteří odmítají přijímat hladové krky s otevřenou náručí. Budou se moci někdy vrátit do svých domovů? Situace, kterou zažíváme dnes, a není nám cizí.

11. červen 2022 53:27

Německý komplex Prora. Masová rekreace měla posilovat německý národ

Říkali jsme jim trochu s despektem „dederóni“ a smáli jsme se jejich trabantům, ale současně jsme je tak trochu obdivovali. Mají i víc než tři desítky let po znovusjednocení Německa obyvatelé jeho východní části obecně jiný charakter a zvyklosti než ti na západě země? A také, jestli a pokud ano, jak se vyrovnali s dědictvím dvojí totality: nacistické i komunistické.

4. červen 2022 53:59

Politická komunikace v zajetí algoritmů

Propojení reálného světa politiků s digitálním prostorem umožňuje bezprostřední kontakt s voličem, o kterém se politikům v první republice jen snilo. Téma politické komunikace ovlivněné technologií v sobě zahrnuje otázky, týkající se nejen marketingu, politologie, historie, ale také sociologie a psychologie. Jaké dopady má na kulturu vyjadřování v on-line prostoru styl, úroveň a jazyk politiků? Jaká se vede politika a politická kampaň? Co se vytrácí?