Jak to bylo doopravdy
5. červenec 2022

Poslechněte si podcast: Byli prvními křesťany v českých zemích Cyril a Metoděj?

Ze školních let si jistě pamatujeme to zcela jednoduché sdělení: v roce 863 přišli misionáři Cyril a Metoděj spolu se svými žáky a průvodem na Moravu. Jak to ale bylo doopravdy?

25:02

Jak to bylo doopravdy

Vydává: Český rozhlas

Odhalujeme mýty, polopravdy, dezinformace či lži z naší historie.

Web

Před třemi dny 25:43

Procesy proti undergroundu se netýkaly jen „Plastiků“. Režim potřeboval nepřítele, tvrdí historik

Jedním z přelomových roků normalizace byl rok 1976. Právě tehdy proběhly politické procesy, které odstartovaly postupné sjednocování představitelů tehdejší opozice. Jedním z důsledků byl i vznik Charty 77. Před soudem stáli mladí lidé, kteří nepatřili k žádným typickým odpůrcům komunistického státu. Pouze si chtěli žít „tak nějak po svém“.

Před týdnem 23:15

Zpravodajská hra komunistické StB vyvolala několik politických procesů, připomíná historik

V prosinci 1948 schválilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv, pro hlasovalo 48 z 58 členských zemí. Československo nesouhlasilo, přesto se dokument stal závazný i pro nás. Totalitní státy ale tuto dohodu považovaly za cár papíru. Porušování lidských práv, které zahrnovaly zákaz zásahu do soukromého života nebo třeba do korespondence, bylo tehdy běžné. Nabízíme příběh dopisu, který adresát nikdy nedostal – přesto spustil tragédii.

Před 2 týdny 23:20

Pražská německá literární škola měla být cíleně vymazána z naší historie, domnívá se historik

Je národní literatura pouze ta psaná jedním národním jazykem s důrazem na etnický původ? Nebo je to literatura, která na území státu vznikla a souvisí s obdobím vzniku národů a jejich emancipace? A co literáti, kteří byli „jen“ inspirováni prostředím, ve kterém žili, ale psali „nenárodním jazykem“?

Před 3 týdny 21:41

Historik Jakl: Sověti přišli v květnu 1945 už do osvobozeného města

S datem konce 2. světové války byly tak trochu problémy. Řadu desetiletí jsme slavili 9. květen, posléze se Dnem osvobození stal 8. květen. Proč? Souviselo to s tím, kdo bude považovaný za osvoboditele: jestli to bude Rudá armáda, jiná spojenecká vojska do Prahy podle dohod vstoupit nesměla, anebo přiznáme, že se Pražané osvobodili tak trochu sami. Díky obdivuhodné statečnosti účastníků Pražského povstání.

Před 3 týdny 25:54

Spolu s Rudou armádou sem přišla i kontrarozvědka Směrš. Na svědomí má 215 obětí

Směrš byla tajná policie, která hned začala zatýkat ruské emigranty, kteří už ale byli československými občany. Mnozí se domů nikdy nevrátili.

Před 3 týdny 24:08

Osvobodila Prahu Rudá armáda? Radost z konce války se postupně dostala do soukolí propagandy

Nejprve to bylo chybné datum. Den osvobození a konce 2. světové války jsme slavili 9. května, tedy až o den později. Pak také chybné informace, které se týkaly toho, kdo vlastně Prahu osvobodil. Radost z konce strašlivé války se postupně dostala do soukolí propagandy. A to na několik dlouhých desetiletí.

1. květen 2023 25:48

Pamatujete na rozhlas „za totáče“? Cenzura i tresty za šíření zpráv ze „štvavých“ vysílaček

Československý, dnes Český rozhlas hrál v našich dějinách důležitou roli. Co vůbec mohl vysílat za socialismu? Jak to bylo doopravdy, poslechněte si reprízu pořadu z roku 2018.

27. duben 2023 25:46

Jak chránilo Československo své občany při havárii Černobylu? Zatajováním a propagandou

Jednou z nejvážnějších havárií v historii mírového využití jaderné energie byla ta v Černobylu, ke které došlo 26. dubna roku 1986. Hrozící důsledky byly zřejmé, ale komunistické Československo se po několik dní tvářilo, že se takřka nic neděje.

24. duben 2023 23:07

Karel IV. sice nebyl otevřený antisemita, přesto židovské obyvatelstvo zneužíval, říká historička

Ve vládnutí císaře Karla IV. a Otce vlasti najdete nejen ta dobrá, ale i temná místa, jako byl jeho vztah k židům. Čeští dějepisci o tom až do nedávna mlčeli – na rozdíl od těch světových. Při hodnocení je ale třeba myslet i na dobový kontext nejen v zemích Koruny české, ale celého území Svaté říše římské.

10. duben 2023 22:58

Nejen Seifert. Máme i další zapomenuté rodáky s Nobelovou cenou, vysvětluje historik Stehlík

Od roku 1895 se Nobelovy ceny udělují v pěti kategoriích – vědecký výzkum, technické objevy či přínos lidstvu. Několik Nobelovek dostali i Čechoslováci, ale totalitnímu státu se občas „nehodili do krámu“, někteří měli být z historie dokonce vymazáni. Kdo byli Berta Suttnerová, manželé Coriovi, Jaroslav Heyrovký a Jaroslav Seifert?