SOUSED
Sezóna 126. únor 2023

Poslechněte si podcast: # 14 Půlnoční návštěvník

Dobrý den zuby ven. Máte se rozhodně na co těšit. Dnešní téma bude na odlehčení – „půlnoční návštěvník“. Takto jsme si nazvali tragikomickou situaci, která vznikla před půlnocí jednoho dne, už ani nevím, jestli to byl víkend nebo všední den. Ležím u audio knihy, no vlastně už spím a v uších mám sluchátka. Přesto mě vzbudil hluk a viděla jsem, že se zvedá i rozespalý manžel. Tak říkám, co se děje? Nevím něco venku! kontakt: aktadablju@seznam.cz --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

10:52

SOUSED

Vydává: Akta Dabljů

Soused, sousedka, sousedé, vše kolem tohoto tématu.

Web

Sezóna 1Epizoda 34Před dvěma dny 18:47

#34 bagrem uhladil stopy a zasypal studnu

Přišel den „D“ do kdy se měla v sousedství odstranit nepovolená stavba, která sloužila jako nepovolená autodílna, kde se pracovalo ve větším počtu lidí sedm dní v týdnu.   Vítejte v dalším díle aktadbljů……   Už jsme mluvili o tom, jak rozhodl nadřízený orgán stavebního odboru – Magistrát. Stavba určena k demolici a nelze se odvolat. A tak k poslednímu červenci roku 2023 měla být stavba v sousedství odstraněna.   Ale pojďme od začátku. Červenec roku 2023 jeden z nejhorších měsíců kdy nás soused drtil. Tak trochu jsme to i tušili, že nás zrovna nebude milovat, ale stále jsem si říkala, že ho možná vidím v horším světle, než je a že překvapí. Opravdu překvapil v pondělí 10.7.2023 začal sundavat konstrukci, která sloužila jako autodílna. Kontakt: aktadablju@seznam.cz --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 1Epizoda 33Před týdnem 11:59

#33 soused příbuzných

Dnešní příběh bude také o sousedovi, ale o sousedovi někoho jiného. Proč budu o něm vyprávět? Protože jsem se stala jeho součástí. Vitám vás…. Roky a když říkám roky, tak opravdu dlouho přibližně 10 let parkuji stále na stejném místě u plotu jedněch příbuzných, když tam přijedu na návštěvu, a to jezdím poměrně často. Minimálně jednou týdně. Tak i ten den, jsem zaparkovala u plotu. Šla jsem do města a když už jsem se vracela zpátky k domu příbuzných, tak mi volá příbuzná, že v úrovni jejich oken vrchního patra visí na popruzích moje auto. Děti z toho mají zážitek a vystrašení koukají, co se děje. Co se dělo? Kontakt: aktadablju@seznam.cz [https://email.seznam.cz/?uid=149019695] --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 1Před 2 týdny 16:24

#32 Můžete natáčet a fotit souseda a jeho návštěvy?

Nechci se pasovat na toho kdo všechno ví a zná, a tak vám budu vyprávět příběh nebo a příběhy uvidíme, jak se podcást rozvětví a vy sami posuďte a odpovězte si na otázky, které vám vyvstanou. Vítám vás v dalším díle podcástu AktaDabljů. Nyní v srpnu je to rok, co jsme podávali trestní oznámení na našeho souseda ohledně neoprávněného podnikání v na černo postavené stavbě. V září to bude 2 roky kdy jsme tuto situaci začali řešit s ostatními sousedy, protože to bylo neúnosné a snažili jsme se ji řešit se sousedem, který nám byl v té době hodně blízkým kamarádem a majitelem domu kde je v nájmu. A mám pocit, že letošní léto 2023 je to 5 let co se do sousedství přistěhoval náš soused. Proč to vše zmiňuji? Protože jak některé události trvají dlouho, tak nám lidé nevěří, že se dějí a jsou do morku kosti přesvědčení, že já s manželem ubližuji jejich skvělému automechanikovi, který je na ně hodný, vždy jim pomohl, je to chudák chlap, protože se ještě přitom stará o nezletilé dítě, které miluje. Kontakt: aktadablju@seznam.cz --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 1Před 3 týdny 16:21

#31 Úřad pro ochranu osobních údajů

Úvodem mi dovolte vyjádřit zdvořilou omluvu za prodlení Úřadu s informováním o řešení Vaší stížnosti z důvodu administrativní chyby a následně v souvislosti s ukončením pracovního poměru spis vyřizujícího zaměstnance. Provozování kamerového systému lze obecně považovat za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Obecně lze uvést, že právním důvodem pro takové zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na ochraně majetku a zdraví osob, tedy článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679. Takové zpracování není založeno na souhlasu dotčených osob. V rámci zásady transparentnosti je správce však povinen o každém zpracování osobních údajů subjekty údajů informovat. Dle článku 13 nařízení (EU) 2016/679 je povinen poskytnout subjektu údajů v okamžiku získávání osobních údajů specifikované informace o zpracování osobních údajů (např. totožnost a kontaktní údaje správce, účel a právní základ pro zpracování či příjemce osobních údajů a dobu uchování). Subjekt údajů musí tak být o užití kamerového systému a o tom, kdo jej provozuje, vhodným způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorovaném prostoru). Další příslušné informace pak mohou být poskytnuty jiným způsobem. Nařízení (EU) 2016/679 správci osobních údajů stanovuje povinnost dodržovat po celou dobu zpracování zásady, mimo jiné zásadu minimalizace údajů [viz čl. 5 odst. 1 písm. c)] - osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Dodržení zásady minimalizace údajů v daném případě např. znamená, že záběr kamery nesmí zasahovat veřejné prostranství v okolí nemovitosti (ulice, náměstí), nad rámec nezbytný pro identifikaci případného útočníka proti vchodu do domu, plášti budovy, oplocení soukromého pozemku, nebo zaparkovaného automobilu. Ohledně zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů dále informuji o právu subjektu údajů na přístup k osobním údajům. Dle článku 15 nařízení (EU) 2016/679 má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším specifikovaným informacím (např. o účelu zpracování, právním důvodu či době uchování). Dle odstavce 3 a 4 citovaného článku je správce povinen poskytnout subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů (v daném případě se jedná o kamerový záznam) s tím, že právem získat tuto kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. ………………………………………………………………………………. Sděluji Vám, že na základě Vaší stížnosti Úřad nyní zvolil postup dle ustanovení článku 58 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/679, a společnosti X.Y ohlásil možné porušení tohoto nařízení. Úřad současně tohoto správce údajů požádal o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamer, včetně rozsahu monitorovaného prostoru, a též o doložení, jak je jí plněna informační povinnost vůči monitorovaným osobám. V návaznosti na obdržené informace Úřad v této věci rozhodne o dalším postupu……………………………………………. --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 110. červenec 2023 01:01

#30 Divoký a tichá

Ona byla v celku tichá a on divoký. Ale toho dne si role vyměnili. Tichá slečna spustila bandurskou: Ty jsi mi lhal!!! Nelhal! Lhal vedle jsou doma, Nelhal doma je jen děda!   Děti běžte křičet do bazénu!!! Řekla zlostně.   Jiný den v jiný čas, ale stále v létě. Děti dovádí v bazému jedna z dospělé dvojice je okřikne, že nemají tak křičet. Soucítí se souedy, aby je to nerušilo. Druhý z dvojice vyhrkne: neokřikuj je, ať všichni vidí, že jsou to šťatsné děti. Věřte nevěřte stalo se roku tohoto. Kontakt: aktadablju@seznam.cz [aktadablju@seznam.cz] --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 12. červenec 2023 01:02

#29 Má překvapení

Vypravěč: Ťuky ťuk, chaloupko, kdo v tobě bydlí? Taťka: Já taťka, co všude jsem byl, všechno vím a ničeho se nebojí, Baťka: A já Baťka co často sám doma bdím. Taťka: Mám pro tebe tři překvapení, Vypravěč: Říká taťka. Vypravěč: Baťka celý napnutý povídá: Baťka: Jaké řekneš mi to? Tati řekni mi to! Taťka: Pojedeš k babičce na jednu, dvě, tři noci. Baťka: Huráááá Vypravěč: křičí Baťka. Věřte nevěřte stalo se roku tohoto. Kontakt: aktadablju@seznam.cz [aktadablju@seznam.cz] --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 126. červen 2023 01:42

# 28 Batěř

Ahoj léto, ahoj prázdniny. Co říkáte na to, že přes léto budeme kašlat na těžká témata a uděláme si minisérii podcastů. A začala bych panem Batěřem. Když se v sousedství ukázal poprvé, udělal mu soused návod na papírek, jak má vyměnit pilový filtr. Poprvé přišel s přítelkyní, která zametala. On měl v ruce papírek a stal se z něj rázem automechanik a měl na to papír. Kontakt: aktadablju@seznam.cz --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 119. červen 2023 18:21

#27 Psychopat

Vůbec nevím, co bych dělala, kdybych neměla Míšu, která mě provázela traumatem. Mladá psycholožka mi vstoupila do života, když jsme po několikáté oslovili s manželem bílý kruh bezpečí o radu a pomoc s problémovým sousedem. Tamní starší paní psycholožka mi tenkrát, řekla: „mám o vás strach, běžte k psychologovi“. Bylo to po třetím napadením, kdy mě napadl soused a já skončila na pohotovosti a s měsíční neschopenkou. A druhý den tento útočník s jiným sousedem si o napadení vyprávěli se smíchem, že jsem volala o pomoc. Přišlo mi to tak zrůdné, že jsem pro to neměla pochopení. Kontakt: aktadablju@seznam.cz Víte o někom, kdo by podcast ocenil? Můžete mu přeposlat odkaz na přihlášení k odběru: https://podcasty.seznam.cz/podcast/soused [https://podcasty.seznam.cz/podcast/soused] --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 112. červen 2023 09:21

#26 Legalizace firmy

Dnešní téma je legalizace podnikání, které děláte bez živnostenského oprávnění. 10.5.2022 nabylo právní moci rozhodnutí ŽU, že je prokázané neoprávněné podnikání v sousedství. Soused se tváří a jedná jako by toto rozhodnutí nebylo a fyzický „podniká“ dál. Vítejte v dalším podcastu aktadblju. Kontakt: aktadablju@seznam.cz Víte o někom, kdo by podcast ocenil? Můžete mu přeposlat odkaz na přihlášení k odběru: ⁠https://podcasty.seznam.cz/podcast/soused [https://podcasty.seznam.cz/podcast/soused]   --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message

Sezóna 15. červen 2023 08:16

#25 Popeláři

Žádáme o prověření, protože máme podezření, že na adrese XY se do komunálního odpadu vyhazují i věci z oprav automobilů. Zároveň žádáme o prověření počtů popelnic na čísle popisném vyváží se zde 3. popelnice. Mohli bychom vás požádat abychom mohli zůstat v anonymitě? Na sousední parcele je neoprávněná dílna je nám vyhrožováno násilím, a už jsme byli i několikrát nájemníkem napadeni. Tak takovéto znění měl náš email do firmy. Vítám vás v dalším, v pořadí 25 dopcástu. Kontakt: aktadablju@seznam.cz --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/akta-dablj/message